Форум жена
Партије демократског прогреса

ФЖПДП  је организација жена коју чине све чланице ПДПа. Форум жена се бави положајем и правима жена у друштву и остваривањем њихових права у складу са европским стандардима и конвенцијама. Конференција Форума жена бира предсједницу Форума и одбор Форума, који броји најмање десет чланица. Организација и дјеловање Форума се уређује правилником који ће усвојити Конференција Форума жена уз претходну сагласност Главног одбора.