Упознај ПДП

ПДП је политичка организација, која се залаже за развој и јачање парламентарне демократије, владавине права, тржишне економије и обезбјеђивања основних људских права и слобода, као темеља отвореног, слободног и демократског друштва.

ПДП дјелује на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине и опредјељена је за јачање свог утицаја и у европским политичким институцијама, кроз активности у оквиру Европске народне партијe (EPP) чији је члан, као и других организација сличне програмске оријентације.

ПДП се залаже за најбржу могућу интеграцију Републике Српске и Босне и Херцеговине у Европску унију, као институционализовану заједницу европских народа и држава, за чије стандарде и цивилизацијска достигнућа смо опредјељени.

ПДП је одлучан да се за све декларисане циљеве и програмска начела бори демократским парламентарним и ванпарламентарним средствима и одбацује све недемократске и насилне методе политичке борбе.

Органи ПДП-а
Icon Image

највиши орган ПДП-а

Icon Image

највиши орган ПДП-а између два Сабора.

Icon Image

представља, заступа и руководи Партијом.

Icon Image

Младен Иванић

Icon Image

политичко - извршни орган ПДП-а

Icon Image

политичко-административни центар ПДП

Придружи нам се

Постани члан ПДП-а и помози нам да од Републике Српске направимо боље мјесто за живот.

Сабор
Партије демократског рогреса

Сабор је највиши орган ПДП-а.

Сабор је надлежан да:

усваја Програм и Статут ПДП-а,

усваја извјештаје о раду Главног одбора, Надзорног одбора и Статутарне комисије, између два Сабора,

доноси програмске документе, декларације и резолуције,

бира Главни одбор, Предсједника ПДП-а, Надзорни одбор и Статутарну комисију,

проглашава Почасног предсједника,

одлучује о престанку рада ПДП-а,

доноси одлуке и друге опште акте .

Члан 21. Статута ПДП-а

Сабор се одржава најмање сваке четири године.

Сабор се отвара свечаном пјесмом ‚‚Боже правде“.

Сабор може бити редовни и ванредни.

Главни одбор је дужан сазвати Сабор и ванредно на захтјев:

  • најмање 20 општинских одбора,
  • већине гласова укупног броја чланова Главног одбора,
  • Предсједника ПДП-а.

Захтјев за ванредно сазивање Сабора подноси се Главном одбору и мора бити образложен.

Радом Сабора руководи радно предсједништво.

Сабор ПДП-а чине делегати.

Главни одбор
Партије демократског рогреса

Главни одбор је највиши орган ПДП-а између два Сабора.

Главни одбор се састаје, у правилу, три пута годишње.

Главни одбор може поједина овлашћења из своје надлежности пренијети на друге органе ПДП-а.

Члан 24. Статута ПДП-а

Главни одбор је надлежан да:

доноси одлуку о сазивању, карактеру, мјесту и времену одржавања Сабора,

утврђује приједлог програмских и статутарних докумената, као и других докумената које усваја Сабор,

доноси пословник о раду Главног одбора,

води политику ПДП-а између два Сабора,

на приједлог посланичких клубова у НС РС и Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ПС БиХ) бира предсједнике клубова,

на приједлог Предсједника, бира потпредсједнике, генералног секретара, предсједнике регионалних одбора и чланове Предсједништва,

утврђује коначан приједлог кандидата за избор Предсједника, утврђује коначан приједлог листе кандидата за избор за чланове Главног одбора,

доноси одлуку о учешћу ПДП-а на изборима,

усваја листе кандидата за НС РС и ПС БиХ,

усваја кандидате за компензационе листе НС РС и ПС БиХ,

доноси Правилник о изборима и именовањима у ПДП-у, Правилник о финансирању ПДП-а иПравилник о дисциплинској одговорности,

утврђује начине и облике сарадње са другим политичким субјектима у БиХ и у иностранству,

одлучује о уласку у предизборне и постизборне коалиције или друге видове удруживања,

врши, по потреби, попуну чланова Главног одбора до једне трећине, на приједлог Предсједништва,

бира своја савјетодавно-радна и друга тијела и одређује њихов дјелокруг рада,

усваја финансијски план и извјештај о финансијском пословању,

усваја и анализира извјештаје о раду изабраних и именованих функционера Партије,доноси одлуке о располагању имовином,

доноси опште и друге акте предвиђене овим Статутом,

обавља и друге послове утврђене Статутом.

Сабор се одржава најмање сваке четири године.

Сабор се отвара свечаном пјесмом ‚‚Боже правде“.

Сабор може бити редовни и ванредни.

Главни одбор је дужан сазвати Сабор и ванредно на захтјев:

  • најмање 20 општинских одбора,
  • већине гласова укупног броја чланова Главног одбора,
  • Предсједника ПДП-а.

Захтјев за ванредно сазивање Сабора подноси се Главном одбору и мора бити образложен.

Радом Сабора руководи радно предсједништво.

Сабор ПДП-а чине делегати.

За Републику Српску нове генерације!

"Почнимо стварати земљу за наше научнике, умјетнике, иноваторе, за нашу талентовану дјецу! То је Република Српска нове генерације!"
Бранислав Бореновић
Предсједник Партије демократског прогреса
Signature Image
Leader Image

Предсједник ПДП-а представља, заступа и руководи Партијом.

Мандат предсједника ПДП-а траје четири године. Предсједника ПДП-а бира Сабор тајним гласањем, на приједлог најмање 20 општинских одбора ПДП-а или
потписима најмање 25% делегата Сабора или већином чланова Главног одбора.

Члан 28. Статута ПДП-а

 

Предсједник Партије демократског прогреса (ПДП) Бранислав Бореновић рођен је 1974. године у Санском Мосту. Бореновић живи у Бањој Луци са супругом Биљаном и тројицом синова. Завршио је Економски факултет у Бањој Луци, а данас на овој високошколској установи похађа постдипломски студиј.

У периоду од 2002. до 2006. године руководио је Надзорним одбором Фонда становања Републике Српске (РС). Истовремено је био запослен у бањалучкој канцеларији Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ. Након уласка ПДП-а у власт Бореновић је 2006. године именован министром за породицу, омладину и спорт у Влади РС-а. Тада је са 32 године био најмлађи министар икада у РС-у.

Каријера

Бореновић у ПДП улази 1999. године и исте године постаје члан Предсједништва ове партије. Осим тога, био је и предсједник Савјета младих ПДП-а, секретар за међународне односе у Партији, предсједник Градског одбора ПДП-а Бања Лука те потпредсједник ове странке. За предсједника ПДП-а је изабран у новембру 2015. године.

На општим изборима у октобру 2006. године изабран је за посланика у Народној скупштини РС-а. Међутим, Бореновић није ушао у Парламент, јер је именован за министра. Четири године касније, 2010. поново је изабран у ову скупштину и данас се налази на посланичкој функцији.

На Општим изборима 2014. обновио је мандат у НСРС.

Достигнућа

Од 1991. до 1995. учесник Отаџбинског рата

Од 1995. до 1998. године предсједник Савеза студената Економског факултета Универзитета у Бањалуци.

Од 1999. године члан Партије демократског прогреса Републике Српске гдје је био предсједник Савјета младих Главног одбора, међународни секретар партије и члан Предсједништва партије.

Од 2002. до 2006. године био је предсједник Надзорног одбора Фонда становања РС.

Од 2004. до 2006. године води канцаларију у Бањалуци Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ .

Године 2006. био је Министар за породицу, омладину и спорт у Влади Републике Српске (најмлађи у историји).

Од марта 2007. бива проглашен за предсједника највећег Градског одбора ПДП-а Бањалука.

У јулу 2007. изабран је за потпредсједника партије.

28. Новембра 2015. године изабран за Предсједника ПДП-а.

Ожењен је, отац троје дјеце.

Потпредсједници
Партије демократског рогреса

Потпредсједници ПДП-а помажу Предсједнику ПДП-а у обављању његових послова.

Члан 35. Статутa ПDP

Замјеник предсједника
Потпредсједник ПДП, Посланик у НСРС
Потпредсједник ПДП
Потпредсједник ПДП, Посланик у НСРС

Предсједништво
Партије демократског рогреса

Предсједништво је политичко – извршни орган ПДП-а и Главног одбора.

Члан 34. Статутa ПDP

Предсједништво ПДП-а има 21 члана. Чланови Предсједништва ПДП-а по функцији су:

Предсједник ПДП-а,

потпредсједници ПДП-а,

генерални секретар ПДП-а

предсједници регионалних одбора.

Председник  ПДП-а предлаже седам чланова Предсједништва, а Главни одбор се изјашњава о приједлогу тајним гласањем.

Предсједник ПДП
Замјеник предсједника
Потпредсједник ПДП, Посланик у НСРС
Потпредсједник ПДП
Потпредсједник ПДП, Посланик у НСРС
Генерални секретар
Предсједник Регионалног одбора ИЈ1
Предсједник Регионалног одбора ИЈ2
Предсједник Регионалног одбора ИЈ4
Предсједник Регионалног одбора ИЈ5
Предсједник Регионалног одбора ИЈ6
Предсједник Регионалног одбора ИЈ7
Предсједник Регионалног одбора ИЈ9
Предсједник Регионалног одбора ИЈ10
Члан Предсједништва
Члан Предсједништва
Члан Предсједништва
Члан Предсједништва
Предсједница Форума жена
Предсједник Савјета младих
Члан Предсједништва
Члан Предсједништва
Члан Предсједништва

Република Српска Изнад свега

"Оспоравање Републике Српске је немогуће и сви који то покушавају морају да схвате да им је то узалудан напор."
Младен Иванић
Почасни предсједник ПДП-а
Signature Image
Leader Image


Због изузетних заслуга и огромног доприноса развоју Партије демократског прогреса, Сабор проглашава Почасног предсједника ПДП-а

Члан 32. Статута ПДП-а

 

Младен Иванић

Име оца: Љубомир
Име мајке: Зора
Датум рођења: 16. Сеп. 1958.
Мјесто рођења: Сански Мост
Брачно стање: Ожењен

Биографија

Младен Иванић је рођен у Санском Мосту 1958. године. Живи у Бањој Луци са супругом Горданом, сином Владимиром и кћерком Јеленом.

Дипломирао је на Економском факултету у Бањој Луци 1981. године, а докторирао седам година касније на Економском факултету у Београду. Постдокторске студије завршио је на универзитетима у Манхајму и Гласгову.

Након завршетка факултета ради као новинар на Радију Бања Лука. 1985. године почиње академску каријеру – прво као асистент на предмету Политичка економија на Економском факултету у Бањој Луци, а од 1988. године и као ванредни професор. Политичку економију је до 1992. године предавао и на Економском факултету у Сарајеву, а од почетка рата до 1998. на Економском факултету у Источном Сарајеву.

Каријера

Политичку каријеру почиње 1988. године, поставши члан Предсједништва Социјалистичке Републике БиХ и на том мјесту остаје до 1991. године.

Партију демократског прогреса Републике Српске (ПДП РС) основао је 1999. чији је предсједник био 16 година.  Од 2015. године је почасни предсједник странке. Премијер РС-а је био од 2001. до 2003. године. Наредне четири године налази се на челу бх. дипломатије, а од 2007. је делегат Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.

На Општим изборима 2014. са 317.799 гласова изабран је за српског члана Предсједништва Босне и Херцеговине. Након што је одступио са позиција предсједника странке, новембра 2015. године на 7. Сабору Партије демократког прогреса је изабран за почасног предсједника партије. По његовим ријечима осјетио је да је то био прави тренутак да вођење партије препусти једној новој генерацији политичара.

Секретаријат ПДП-а обавља политичке и административне послове у сједишту ПДП-а, стара се о евиденцији и комуникацији са чланством, те обавља послове информисања јавности о активностима ПДП-а.

Члан 38. Статута ПДП-а

 

Генерални секретар, у договору са Предсједником ПДП-а и потпредсједницима, припрема сједнице Главног одбора и  Предсједништва, проводи одлуке, ставове и закључке Главног одбора и
Предсједништва, прати и координира рад регионалних и општинских одбора, те посланика и клубова посланика у НС РС и ПД ПС БиХ и о томе редовно извјештава Предсједништво.

Генерални секретар руководи радом лица у секретаријату, те обавља и друге послове које му повјери Предсједништво, односно Предсједник ПДП-а.

Генерални секретар Партије демократског прогреса тренутно је Мира Пекић, рођена 26.08.1966. године у Славонском Броду.

Основну и средњу школу завршила је у родном Броду, а Економски факултет у Бања Луци 1989. године.

2014. године стекла је звање Овлаштеног ревизора.

Радила је у Рафинерији нафте у Броду, у Стил Механици Дервенти, а од 2015. до 2018. године била је савјетник члана Предсједништва БиХ из Републике Српске.

Посланик је у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Живи у Бања Луци, удата је и мајка двоје дјеце.