Program obnove Republike SrpskeProgram obnove lične i socijalne bezbjednosti i vladavine prava

U

  Da bi mogli biti realizovani političko-programski ciljevi PDP-a koji se tiču naših prioriteta u vezi sa vladavinom prava, nove vizije Republike Srpske i njene modernizacije, kao i snažnog privrednog ...

U

  Partija demokratskog progresa nema bilo kakve dileme oko toga da sudbina Republike Srpske ponajviše zavisi od toga da li će ona biti država u kojoj vladaju pravda i usvojeni pravni standardi i norm...

U

Svjesni činjenice da je na Zavodu za zapošljavanje prema dostaljenim informacijama od strane Boračke organizacije RS u maju 2016. godine bilo 2.979 članova porodica poginulih i nestalih boraca, 1.753 ratn...

U

  Polazeći od teške ekonomsko-socijalne pozicije u kojoj se nalazi većina članova porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, te ne želeći ni na koji način da...

U

Republika Srpska i sve njene institucije moraju konačno da shvate da mladi ljudi nisu politički problem, socijalna kategorija ili bilo kakav problem koji mora nekako da se riješi ili, makar, elegantno s...

U

Ekonomsko-socijalna situacija u Republici Srpskoj se bukvalno dnevno pogoršava. Navešćemo samo najvažnije pokazatelje. Prije nepunih deset godina za prosječnu platu se mogla kupiti potrošačka korpa, da...