Програм обнове Републике СрпскеПрограм економске обнове

У

  Кочницу свих реформских процеса свакако представља политички ризик у Републици Српској и БиХ. Константно отварање политичких тема за која се унапријед зна да нема политичког договора изнова ствара ...

У

Tуризам је једна од значајних али неискоришћених развојних шанси Републике Српске. Бројне природне и антропогене туристичке потенцијале и вриједности треба ставити туристима и посјетиоцима у пуном оби...

У

  Полазећи од стања и проблема у области енергетике, те имајући у виду да Република Српска у области енергетике има значајне ресурсе и ова област може бити значајан фактор у обнови и развоју Републик...

У

  И поред одређених природних предности као што су квалитет пољопривредног земљишта, богатство шума и водно богатство, те стручни кадрови, наша пољопривреда тренутно не остварује догодак који би обез...

У

  ПДП ће извршити одређене измјене и допуне корпоративних законских аката у циљу веће мобилности у процесу оснивања, пословања и ликвидације привредних субјеката. Чврсто вјерујемо да свако има право ...

У

  ПДП инсистира на дигитализацији наше привреде и увођењу модерних технологија. Наш дугорочни просперитет зависи од образовања, науке, технологије и иновација. Наш циљ јесте да Република Српска има н...

У

Партија демократског прогреса ће инсистирати на мјерама које ће допринијети бржем запошљавању, краћем периоду чекања за добијање посла, већем запошљавању и самозапошљавању, те ефикаснијем и ефективниј...

У

  Унапређење рада банкарског регулатора Чињеница да је у кратком периоду дошло до пропасти три банке у РС на начин да су изгубљена огромна средства јавних и владиних институција утицала је...

У

  Од кључне је важности да радимо на изградњи базних инфраструктурних пројеката са којима ћемо повезати најважније дијелове Републике Српске, али и Републику са земљама у окружењу, што подразумијева ...

У

  Партија демократског прогреса ће инсистирати на измјени Закона о ПДВ-у (порез на додату вриједност) при чему ће захтијевати да се рок за плаћање ПДВ-а буде помјерен на посљедњи дан у мјесецу. Пар...

У

  Партија демократског прогреса ће инсистирати на измјени Закона о ПДВ-у (порез на додату вриједност) при чему ће захтијевати да се рок за плаћање ПДВ-а буде помјерен на посљедњи дан у мјесецу. Пар...

У

  Партија демократског прогреса се залаже за спровођење свеобухватне реформе у циљу смањења опетерећења привреди и потпуне предвидљивости и безбједности пословања за инвеститоре. У том циљу неопходно...

У

Дугови Републике захтијевају сет мјера у циљу враћања нивоа задужености на оптималан ниво. У првој години након репрограма могуће је годишњу рату кредита смањити за 50 милиона КМ, а што би се могло пр...

У

Фискална консолидација у својој суштини означава смањење трошкова и повећање прихода у буџету. Овај сет мјера даје ефекте само континуираном примјеном и дугорочног је карактера. Основни циљ јесте од т...

У

Како би економско-социјалну ситуацију у Републици Српској стабилизовали и примјеном низа мјера утицали на њено побољшање, сматрамо веома битним предузети прву мјеру а то је утврђивање и објелодањивање...

У

Партија демократског прогреса у фокус свог будућег дјеловања мора ставити економску обнову Републике Срспке. У том смислу, ПДП дефинише неколико средњорочних циљева који морају бити императив будуће в...