Програм обнове Републике СрпскеПрограм демографске обнове

У

  Сљедећи важан аспект наше визије Републике Српске јесте њена безусловна и континуирана модернизација. Одлучни смо да својим политичким дјеловањем перманентно радимо на модернизацији економије, поли...

У

   До сада тај изузетно значајни ресурс нисмо користили на оптималан начин, а дознаке дијаспоре заправо представљају једини вид „сарадње“ са нашим људима у свијету. Егзактни подаци указују да дознаке...

У

  Рурална подручја заузимају највећи дио територије Републике Српске, а у њима живи и значајан дио становништва који се због лоших услова за живот стално исељава. У таквим подручијима неопходно је об...

У

Мјере на којима ће ПДП инсистирати су сљедеће и морају бити императив рада будуће владе РС у сарадњи са свим локалним заједницама: надлежна власт обезбјеђује земљиште бесплатно по преп...

У

  Демографска обнова Републике Српске јесте наш основни национални и политички задатак. Кључно опредјељење Партије демократског прогреса јесте понудити одговоре на највећи изазов са којим се данас су...