Значајнија подршка истраживању и развоју

 

ПДП инсистира на дигитализацији наше привреде и увођењу модерних технологија. Наш дугорочни просперитет зависи од образовања, науке, технологије и иновација. Наш циљ јесте да Република Српска има најиновативнију привреду на подручју западног Балкана. Тај наш ултимативни развојни циљ планирамо постићи издвајањем значајно већих буџетских средстава у науку и образовање, као и пореским олакшицама према компанијама које улажу у иновирање.

Циљ ПДП-а јесте да повећа издвајања за истраживање и развој у висини од 0,5% од БДП-а, дакле пет пута више новца него што је то данас случај. Дугорочни циљ за период од десет година јесте да Република годишње за науку и истраживање издваја 3% од БДП-а, а што јасно демонстрира нашу одлучност да инвестирамо у будућност како би наша дјеца живјела боље и остајала у Републици Српској.