Реформа образовног система и јачање предузетништва

Партија демократског прогреса ће инсистирати на мјерама које ће допринијети бржем запошљавању, краћем периоду чекања за добијање посла, већем запошљавању и самозапошљавању, те ефикаснијем и ефективнијем образовном систему који је прилагођенији потребама тржишта рада. У овом циљу неопходно је:

  • динамизирати рад Републичког завода за запошљавање како би са чисто статистичког портала који евидентира број незапослених прешао на рад у функцији правог посредника при запошљавању,

  • извршити усклађивање школских програма, нарочито средњег образовања са потребама тржишта рада, при чему је улога Рапубличког завода за запошљавање такође од кључне важности,

  • афирмисати и институционално јачати улогу локалних заједница у одређивању приоритетних занимања према потребама тржишта рада те локалне заједнице,

  • појачати и подстицати програме преквалификације и дообуке које су спремни предузети послодавци у сарадњи са Републичким заводом за запошљавање; основ су бројни захтјеви послодаваца спремних за ново запошљавање,

  • у области високог образовања такође вршити даљњу реформу у циљу смањивања квота за она занимања којих на тржишту рада има вишка према оним занимањима којих недостаје на тржишту рада (на примјер, информатичари),

  • од стране институција система промовисати и на адекватан начин упознавати ђаке и будуће студенте, као и њихове родитеље о томе која занимања на тржишту рада се највише траже, а која занимања немају перспективу у смислу брзог проналажења посла;

  • међу младима вршити промоцију предузетништва и самозапошљавања; институције система попут Министарства рада и Републичког завода за запошљавање, а уз истовремено спровођење мјера заустављања даљег запошљавања у јавној управи и смањења оптерећења привреде, треба да укажу младима да будућност није искључиво рад и запослење у јавном сектору, већ у приватном бизнису за који се морају створити адекватнији услови за развој.