Mjeрe за побољшање живота на селу и у недовољно развијеним општинама

 

Рурална подручја заузимају највећи дио територије Републике Српске, а у њима живи и значајан дио становништва који се због лоших услова за живот стално исељава. У таквим подручијима неопходно је обезбиједити квалитетну инфраструктуру и садржаје који ће задржати становништво. У циљу постизања побољшања живота на селу потребно је спровести сљедеће мјере:

  • Квалитетнија израда и досљедно спровођење републичке и локалне планске и стратешке документације за развој руралних подручја, засноване на струци и примјени принципа одрживог развоја;

  • Плански развијати село, насупрот досадашњем стихијском приступу, што подразумијева и препознавање локалних потенцијала и њихово искоришћавање за општи друштвени и привредни прогрес;

  • У центрима села обезбиједити потребну друштвену инфраструктуру школе, амбуланте, спортске објекте, трговине и друго са квалитетним кадром;

  • Економско јачање села кроз развој савремене пољопривреде, те обезбјеђење организованог откупа пољопривредних производа;

  • Изградња и реконструкција путева на основу приоритета према планској документацији и категоризацији;

  • Реконструкција електричне и телекомуникационе мреже и обезбјеђивање квалитетног снабдијевања струјом, те телефоном и интернетом;

  • Изградња водоводне мреже са континуираном и квалитетно испоруком здраве пијаће воде за потрошаче;

  • Израда система за наводњавање ради спречавања катастрофалних посљедица суше.

Партија демократског прогреса посебно истиче значај останка и опстанка у руралним подручјима а у том смислу посебно истичемо значај останка људи у неразвијеним и изразито неразвијеним општинама Републике Срспке које полако изумиру. Неопходно је у руралним подручјима и у селима Републике Српске обезбиједити такве услове за живот који су изједначени са условима и свим погодностима које постоје за живот у градским подручјима. У том циљу, од кључне је важности омогућити отварање радних мјеста у овим, претежно руралним подручјима.

Једна од мјера за коју ће се ПДП залагати јесу посебни порески подстицаји који ће се увести приликом инвестирања у општинама које су по званичној класификацији «неразвијене» или «изразито неразвијене» и то кроз ослобађање инвеститора од плаћања пореза на добит оствареној у новооснованој пословници у неразвијеној општини у прве три године од инвестиције и покретања активности. У четвртој години од покретања инвестиције у неразвијеним подручју инвеститор би плаћао порез на добит по умањеној стопи (5%). На овај начин би се у првим годинама инвеститор стимулисао на инвестиције и запошљаване те би на након својеврсног «грејс периода» почео да плаћа порез на добит по умањеној стопи (5% умјесто 10%). Циљ је спријечити пражњење неразвијених подручја од становништва (поготово радног контигента) кроз стимулисање инвеститора да улажу у ова угрожена подручја.