Иновирање корпоративних закона

 

ПДП ће извршити одређене измјене и допуне корпоративних законских аката у циљу веће мобилности у процесу оснивања, пословања и ликвидације привредних субјеката. Чврсто вјерујемо да свако има право на другу прилику, те да је потребно да градимо такав систем да свако може да покуша поново са бизнисом, ако први пут у томе не успије. Једини услов јесте да се при томе намјерно не крше закон и права повјерилаца.

Извршићемо и друге промјене које ће убрзати пословне активности компанија, олакшати им комуникацију са надлежним републичким органима, омогућити сигурнији пословни амбијент и пружити јасне гаранције да је систем регулативе апсолутно спреман да прати потребе привреде.

Конкретне мјере које ћемо спровести у области корпоративних закона јесу сљедеће:

  1. Начин прибављања података о пословним субјектима у потпуности ће бити електронски. Биће омогућено електронско подношење захтјева за добијање извода из регистра и електронску доставу извода који би имали снагу јавних исправа;

  2. У случају одсуства регистрационог судије којем је предмет првобитно додијељен, у периоду дужем од три дана, биће уведен механизам просљеђивања по аутоматизму тог предмета другом судији, а како би се поступак регистрације пословног субјекта био завршен у законском року;

  3. Радићемо на либерализацији услова претходног добијања увјерења о одобреном боравку у БиХ ако је лице које је овлашћено за заступање привредног друштва страно лице, као и у случају регистрације пословних јединица чији је оснивач страно лице;

  4. Биће измијењен и допуњен Закон о ликвидацији на начин да се исти усклади са новим Законом о стечају, како би се избјегле евентуалне нејасноће и колизије законских рјешења;