Циљеви економског програма ПДП-а

Партија демократског прогреса у фокус свог будућег дјеловања мора ставити економску обнову Републике Срспке. У том смислу, ПДП дефинише неколико средњорочних циљева који морају бити императив будуће владе и укупне извршне власти Републике Српске:

  1. стабилне стопе раста бруто домаћег производа од 5% и више на годишњем нивоу,

  2. стабилне јавне финансије, те стабилне финансије ванбуџетских фондова и јавних предузећа; циљ је изаћи из зоне високог буџетског дефицита, дугове фондова социјалне сигурности свести на нулу, а пословање јавних предузећа из губитка увести у зону континуиране добити; циљ је Републику извести из континуиране спирале задуживања на којој садашња власт истрајава,

  3. динамичнија и олакшана привредна активност кроз значајно смањење свих пореских и непореских оптерећења пословања,

  4. реформисано тржиште рада и ефикасније образовање у циљу значајног повећања број запослених у Републици Српској на 350.000 радника у периоду до 2025. године,

  5. стабилност финансијског сектора и његова већа подршка економском развоју РС, нарочито путем нове улоге Инвестиционо-развојне банке РС; кроз транспарентан и независан рад регулатора финансијског сектора, циљ је повратити стабилност и повјерење у финансијски систем РС који су пољуљани након пропасти три банке, те кредитне активности финансијских институција, а нарочито ИРБРС значајније усмјерити у привредне активности,

  6. раст плата и пензија; циљ је да системским рјешењима у свим областима привреде достигнемо износ просјечне плате од преко 1.000 КМ и просјечне пензије у износу од преко 500 КМ;

  7. максимално искоришћавање пољопривредних потенцијала и обезбјеђење достојанственог и одрживог живота на селу низом системских мјера, већим издвајањима за подршку пољопривреди и адекватним управљањем овим подстицајима;

  8. максимално искоришћење кључних електроенергетских потенцијала Републике и то кроз прелазак са садашњег принципа трошења на принцип доброг управљања овим потенцијалима, ревизију концесија, вишу наплату датих концесија те ревизију сумњивих приватизација у енергетском сектору;

  9. максимално искоришћавање туристичких потенцијала Републике Српске.