Стабилизација финансијског сектора и јачање кредитне подршке привредном и економском развоју Републике Српске

 

 1. Унапређење рада банкарског регулатора

Чињеница да је у кратком периоду дошло до пропасти три банке у РС на начин да су изгубљена огромна средства јавних и владиних институција утицала је на губитак повјерења домаће и стране јавности у рад Агенције за банкарство РС (АБРС) као надзорног банкарског тијела и једне од најважнијих институција РС. Партија демократског прогреса ће предузети мјере усмјерене на враћање угледа у рад ове институције како би она била у могућности да дјелује у правцу очувања и јачања стабилности банкарског система, а у том циљу неопходно је:

 • Осигурати много транспарентнији рад АБРС него што је то до сада био случај. Транспарентнији рад АБРС подразумијева потребу да АБРС одговори на неколико кључних питања (зашто АБРС није реаговале раније у случају пропалих банака како би се заштитили неосигурани повјериоци или зашто је АБРС дала своју сагласност за национализацију Балкан Инвестмент банке, односно зашто није упозорила Владу РС да национализација Балкан Инвестмент банке представља лошу одлуку и да ће проузроковати само додатне губитке по државу) чији одговори треба да укажу на пропусте који су учињени у случају пропалих банака и у ком правцу даље дјеловати у будућем периоду, а са циљем да се исти догађаји не понављају.

 • Обезбиједити потпуно независан рад АБРС. Нелогично закасњеле одлуке АБРС у случају пропалих банака отварају и питање независности, односно колико је АБРС била независна од политичких утицаја. Стога је неопходно у највећој мјери онемогућити политички утицај на рад АБРС као банкарског регулатора.

 • Обезбиједити даље унапређење регулативе банкарског сектора у смислу приближавања ЕУ стандардима и најбољим међународним праксама, а што је значајним дијелом одговорност извршне и законодавне власти РС.

 1. Јачање сарадње регулаторних институција унутар РС

Пропаст банака у РС на начин који је довео до великих губитака пореских обвезника РС је показао да Комитет за координацију надзора финансијског сектора није у потпуности испунио свој задатак. Због тога је потребно да се у будућем периоду ради на много јачој координацији и сарадњи између надзорних органа цјелокупног финансијског сектора у РС, а све са циљем да се заузимају одређени ставови и предлажу мјере које ће спријечити ситуације великих губитака по пореске обвезнике.

 1. Обезбјеђење јаче регионалне сарадње, као и чврсте сарадње са регулаторним финансијским институцијама на европском нивоу

Због постојања специјалних веза између Србије и РС та сарадња, поготово, може да буде интензивирана са Србијом која је значајно приступила реформи законодавства финансијског сектора и већ има одређених искустава у смислу имплементације одређених законских рјешења. Сарадња и са другим земљама региона је, такође, значајна и олакшана чињеницом да већ постоје одређени потписани меморандуми о сарадњи. Имајући у виду да су банке са сједиштем у РС највећим дијелом поријеклом из ЕУ отуда је веома битан и наставак сарадње коју већ имају регулаторне финансијске институције у БиХ са регулаторним институцијама на ЕУ нивоу.

 1. Промјена начина функционисања ИРБРС

Излажући се прекомјерном кредитном ризику узрокованим политичким утицајем, ИРБРС је у посљедњих неколико година остварила огромне губитке, а њена основна улога јесте да буде подршка привредном и економском развоју РС. Мјере које ће ПДП предузети у наредном периоду у погледу функционисања ИРБРС обухватиће следеће:

 • на потпуно јасан и транспарентан начин утврдити стање у коме се тренутно налази ИРБРС и разлоге који су до тога довели,

 • задржати ИРБРС као развојну банку, али истовремено приступити одређеним институционалним промјенама. Те промјене свакако морају ићи у правцу редефинисања односа са комерцијалним банкама, као и разматрања могућности задржавања одређених облика директних пласмана, али уз јасна и транспарентна правила њиховог одобравања,

 • Унапређење рада ИРБРС у дијелу управљања ризиком пословања у фази одобрења, коришћења и враћања пласмана, јачања независности рада ИРБРС, те максимално могућег елиминисања утицаја политике на рад ове институције,

 • Стављање ИРБРС под одговарајућу супервизију и регулацију Агенције за банкарство РС у циљу унапређењу рада ИРБРС у горе наведеном погледу.