Програм јефтине (социјалне) станоградње

Мјере на којима ће ПДП инсистирати су сљедеће и морају бити императив рада будуће владе РС у сарадњи са свим локалним заједницама:

  • надлежна власт обезбјеђује земљиште бесплатно

  • по препоруци републичких власти, локалне заједнице за изградњу ових станова наплаћују комуналије у износу од 50%,

  • финансирање се врши из значајних финансијских средстава којима располаже Фонд становања

  • објекти се изводе по типским пројектима, као енергетски ефикасни,

  • Влада, односно Републичка дирекција за обнову и изградњу извођаче радова бира путем тендера

  • надзор над извођењем радова врши Влада, односно Републичка дирекција за обнову и изградњу).

Цијена квадратног метра оваквих станова била би нижа за трећину од просјечне тржишне цијене. Ови станови би били намјењени младим брачним паровима и младим стручњацима, што кореспондира са подстицањем останка у Републици Српској, односно заустављањем масовних одлазака из земље, као и потицањем наталитета. Реализацијом овог програма, поред упошљавања домаће грађевинске оперативе, мултипликују се и секундарни и терцијарни привредни сектор (индустрија грађевинског материјала, намјештаја, разне услужне дјелатности, трговина).