Приједлог за запошљавање борачких категорија уз подршку Владе РС

Свјесни чињенице да је на Заводу за запошљавање према достаљеним информацијама од стране Борачке организације РС у мају 2016. године било 2.979 чланова породица погинулих и несталих бораца, 1.753 ратна војна инвалида и 17.483 демобилисана борца, тежња нам је да на овај начин дамо свој допринос у рјешавању овог проблема.

Основно питање на које у финансијском смислу треба да дамо одговор је сљедеће: који је то неопходан износ средстава из буџета који би био неопходан како би се постигли жељени ефекти рјешавања проблема незапослености наведених категорија?

Приједлог и основни ефекти приједлога запошљавања

Приједлог ПДП-а је да за категорије чланова породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида из посебног буџетског гранта буде субвенционисано 50% од укупних пореза и доприноса који терете плату, док би субвенционисани износ за категорију демобилисаних бораца био 20% од пореза и доприноса.

Наш приједлог и његове ефекте заснивамо на садашњој просјечној нето плати од 800 КМ која је еквивалентна бруто плати од 1.293,52 КМ (уз садашњи ниво пореза и доприноса), односно подразумијева износ од 493,52 КМ на име пореза и доприноса. Такође, овај приједлог сачињавамо на бази трогодишњег плана како би он могао да пружи жељене ефекте.

Ако бисмо узели у обзир оптимистичну претпоставку (а имамо обавезу да она буде оптимистична) да би се на овај начин на годишњем нивоу могло запослити 1.000 чланова из реда чланова породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида (категорија А) и 2.000 из реда демобилисаних бораца (категорија Б) то би у првој години његове примјене значило да би неопходни износ гранта за ове намјене био сљедећи:

1.000 запослених из категорије А*244,76 КМ субвенционисани износ*12 мјесеци=2.961.120 КМ

2.000 запослених из категорије Б*98,70 КМ субвенционисани износ*12 мјесеци = 2.368.896 КМ,

што чини укупно 5.330.016 КМ у првој години примјене.

Ако знамо да је укупан буџет у 2017. години 3,2 милијарди КМ, онда ових 5,3 милиона представља тек 0,16% од укупних расхода буџета Републике Српске.

У свакој наредној години примјене неопходно је обезбиједити континуитет односно одржавање броја запослених уз које би се запошљавало још додатних 3.000 људи годишње, те би се износ гранта у складу са растом броја запослених повећавао. У другој години примјене, уз претпоставку да Република подржи запошљавање додатних 3.000 људи из наведених категорија према пројектованом плану, износ неопходног гранта био би 10.660.032 КМ, док би у трећој години износ гранта уз исте претпоставке био 15.990.048 КМ. У само три године примјене овакве мјере могло би бити запослено између 9.000 и 10.000 људи из борачких категорија.

Сматрамо да ни овај ниво средстава, узимајући нарочито у обзир сврху њиховог трошења, није велики. Нарочито ако имамо у виду да се, на примјер, из буџета РС само на стручне услуге (поред толико запослених у Влади) троши преко 25 милиона КМ годишње док се на остале накнаде запослених по основу рада издвајају такође огромна средства у износу од преко 15 милиона КМ. Парадоксално је такође да су издвајања за бруто плате из Буџета РС у извршењу за 2016. годину повећана за 2% у односу на 2015. годину или за 14 милиона КМ, како је то показао Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора о консолидованом извршењу за кориснике буџета за 2016. годину. У условима у којима актуелна Влада повећава фонд плата запослених у администрацији за 14 милиона, морамо као императив свог будућег дјеловања ставити подршку у запошљавању свих борачких категорија путем посебног гранта како је то објашњено у претходним редовима!

Подразумијевајући да ће ПДП истрајати у свом настојању да смањи порески клин, односно дио бруто плате који убире држава (порези и доприноси), субвенционисани дио који би се исплаћивао на име гранта за запошљавање борачких категорија, постепено би се смањивао како би се смањивале и стопе оптерећења на бруто плате у чему ће ПДП безусловно истрајати.