Олакшано плаћање ПДВ-а и увођење диференциране стопе ПДВ-а

 

Партија демократског прогреса ће инсистирати на измјени Закона о ПДВ-у (порез на додату вриједност) при чему ће захтијевати да се рок за плаћање ПДВ-а буде помјерен на посљедњи дан у мјесецу.

Партија демократског прогреса ће у оквиру заједничких институција инсистирати на увођењу диференциране стопе ПДВ-а, односно ниже стопе на есенцијалне животне намирнице и производе од стратешког значаја, као што су школске књиге, школски прибор и компјутери, опрема за бебе, док за луксузне производе треба инсистирати на увођењу више стопе ПДВ-а од оне која је данас на снази. Рад Управе за индиректно опорезивање мора бити кључан у циљу ефикасног раздвајања и класификације основних животних намирница од оних који то нису. Помоћ међународних институција или земаља које имају диференцирану стопу пореза, прије свега Србије, од кључне је важности.