Оживљавање „средњег слоја“

Свједоци смо да се наше друштво неадекватном економском политиком коју већ низ година врши садашња власт у Републици Српској у великој мјери раслојило на изузетно богате и изузетно сиромашне становнике. Сматрамо да императив нашег будућег дјеловања треба да буде јачање и ревитализација „средњег слоја“ као слоја који чини друштвену окосницу сваког развијеног друштва. Посебно је важно истаћи да је неопходна и преко потребна морална обнова „средњег слоја“ и заустављање његове даље деградације. Љекари, просвјетни радници, научни и културни радници, мали и средњи предузетници, административни радници, средње и високообразовани грађани у свакој модерној држави свијета представљају најбројнији слој који генерише привредни, научни и технолошки развој тих земаља. Истина је да је земља јака онолико колико је јак њена средњи слој.

Деградација друштава насталих на рушевинама бивше Југославије управо је и почела оног тренутка када су људи који економски, образовно и културно припадају том средњом слоју почели рапидно да сиромаше. На тај начин остали смо без унутрашње базе од које директно зависе домаћа потрошња, домаћа штедња, иновације и нормалан развој.

Ако желимо да преокренемо ствари, односно ако желимо да нас има на овом простору за пет, десет и тридесет година, онда морамо да извршимо друштвену рехабилитацију средње класе. Дакле, потребна је изградња система у којем ће највећи број грађана имати шансу да живи пристојно од свога рада, да школује своју дјецу, да се лијечи и има здравствену заштиту достојну човјека. Потребно је стварати систем који ће вратити достојанство радницима у полицији, просвјети, здравству, приватном сектору. Потребни су нам друштвени и државни механизми који његују амбијент у којем ће се поново поштовати струка, у којем ће родитељи своју дјецу васпитавати да само учење и марљив и поштен рад обезбјеђују пристојну будућност.

Према нашој народној политичкој профилацији, систему вриједности који заступамо, политици инклузије и свеукупној стратегији успостављања модерне Републике Српске, јачање средње класе представља ултимативни задатак и циљ. Сви елементи нашег програма у принципу и имају задатак и функцију да омогуће све предуслове за креирање амбијента у којем сви грађани могу да живе живот достојан човјека.

Јака економија почиње са јаким средњим слојем“. Политички систем мора да уважи ту чињеницу ако жели напредак Републици Српској. Потребне су нам стимулативне законодавне мјере које ће фискално растеретити средњи слој“. Потребно је смањити фискално оптерећење плата радника и омогућити им да више новца од њихове бруто плате остане у њиховим џеповима. Таквом стимулативном пореском и другим политикама у области рада дошло би до повећања базе запослених лица на чије плате се уплаћују доприноси, односно дошло би и до суштинског повећања запослености, али и формалног, и то тако што би послодавци за оне раднике за које тренутно уплаћују доприносе на минималну плату те исте раднике могли да пријаве на пуни износ плате.

Република мора приступити реформи пензионог система, а основни циљ мора постати ликвидност Фонда ПИО, као и стварање приватних пензионих фондова. Фонд ПИО мора постати инвестициони фонд који ствара новац. Пензионерима је потребно вратити достојанство, јер је то људска и правна обавеза, а тиме се шаље и директна порука садашњим радницима да постоји систем и визија да ће и они имати солидне пензије кад заврше свој радни вијек.

Порез на добит плаћао би се само на износ добити која се исплаћује власнику удјела или акција у привредном друштву. На тај начин држава би допринијела јачању инвестиционог потенцијала привредних субјеката, односно паметном и дугорочном економском политиком форсирала би инвестиције умјесто потрошње и штедње.

Јединственим јавним регистром прописали би се сви фискални и парафискални намети привреди. На тај начин би регулаторни органи коначно имали праву слику шта то све оптерећује предузетнике и све оне који би то да постану, односно знали бисмо које све намете треба да смањујемо и елиминишемо како би нам привреда постала конкурентна, а зараде радника веће.

Према томе, евидентно је да ће ПДП успоставити бројне механизме који омогућују економски опоравак средњег слоја“ као и свих других слојева становништва.