Односи са дијаспором

 

 До сада тај изузетно значајни ресурс нисмо користили на оптималан начин, а дознаке дијаспоре заправо представљају једини вид „сарадње“ са нашим људима у свијету. Егзактни подаци указују да дознаке радника из иностранства представљају износ који кореспондира са 10% вриједности БДП-а Републике Српске, а односи се само на дознаке чији је прилив ефективно регистрован, док је износ укупних дознака које уђу у Републику Српску много већи. ПДП планира да од наших људи гдје год да се они налазе направи наше најбоље политичке амбасадоре, јер су људи наш кључни ресурс.

Конкретне мјере које планирамо да предузмемо кад су односи са дијаспором у питању су сљедеће:

  1. Доношење законског оквира који регулише питање дијаспоре;

  2. У оквиру представништава организовање помоћи држављанима Републике Српске и исељеницима нашег поријекла у очувању њиховог националног идентитета, помоћ у оснивању клубова и удружења, њиховим повезивањем са пословним, привредним, научним, културним и спортским субјектима у матици;

  3. Активније учешће дијаспоре у промоцији Републике Српске и афирмацији њених интереса кроз оснивање скупштине дијаспоре и оснивање савјета за односе са Србима у регији и дијаспори;

  4. Проширивање и јачање дипломатско-конзуларних представништава гдје је то интерес Републике Српске и наше дијаспоре и свеобухватан попис припадника наше дијаспоре, те јаче дјеловање Републике Српске у оквиру дипломатско-конзуларне мреже;

  5. Cloud Srpska“ („Отворена Српска“) као свеобухватан пројекат повезивања свих наших грађана у дијаспори. Ријеч је о концепту отворених граница, односно електронске повезаности свих грађана Републике гдје год они живјели, јер су многи наши људи због економских и безбједносних разлога напустили територију Републике Српске. Потребно је све наше људе повезати користећи модерне технологије, направити јединствен систем, процедуре и базе података које ће нам омогућити да Српску развијамо идејама, визијама, капиталом и ресурсима наших људи у иностранству. Ти људи морају имати могућност да у сваком тренутку партиципирају у креирању система и економије у Републици Српској. Смисао ове идеје да су ресурси РС свуда гдје су њени грађани и да систем мора омогућити искоришћавање свих ресурса који су на располагању.