Образовна политика

 

Ми у Партији демкратског прогреса смо дубоко свјесни да образовање представља механизам континуираног остварења наших основних програмских и политичких принципа. Потребан нам је образовни систем који је у корелацији са привредом, односно да стварамо кадрове који имају гдје да раде и чије знање је потребно тржишту. Инсистираћемо на томе да је образовању потребно обезбиједити стратешко мјесто у новом концепту Републике Српске.

Сваки ученик, од основне школе, до факултета, треба да буде свјестан позиције Републике у регији, Европи и свијету, као и да буде свјестан да ће успијех у животу моћи да оствари искључиво на основу енергије коју уложи у своје стручно усавршавање. Рад, учење, иновирање и стрпљивост морају бити кључне врлине грађана Републике Српске, а те врлине морају се усадити управо кроз образовни систем. Да би то било могуће, наравно, није довољан ни најбољи образовни систем, него је потребно и да кроз друге механизме Републике и начин њеног функционисања докажемо да су то наше основне вриједности и да ћемо стварати друштво у којем нема другог пута ка успјеху од оног који је једино нормалан, а то је да успјех зависи од нивоа примијењеног знања које појединац посједује.

Конкретне мјере које планирамо да предузмемо у области образовања јесу сљедеће:

  1. Буџетска издвајања за образовање и науку повећавати до просјека ЕУ (8,5% БДП-а);

  2. Дугорочни циљ треба да буде бољи материјални статус учитеља, наставника, професора и научника, сходно квалитету и резултатима њиховог рада;

  3. Иновације те трансфер нових технологија у привреду увести као један од кључних критеријума напредовања у науци и високом образовању;

  4. Смањити број обавезних предмета, а повећати број изборних предмета на свим нивоима образовања

  5. Факултети и истраживачки институти морају редефинисати своју мисију – појачати своју друштвену и привредну улогу и у складу с тим стратешки се позиционирати према иновативности како би се активно укључили у привредну реформу и индустријски развој. Услов за то јесу чвршћи партнерски односи са привредом и пословном заједницом.