Мјере у области културе

 

Стратегија Партије демократског прогреса Републике Српске у области културе треба да се огледа у више праваца, са реално спроводљивим циљевима. Мјере које је неопходно провести обухватају сљедеће активности:

 • Путем културних институција и удружења у Републици Српској ширити позитивну културну свијест кроз организовања разних културних догађаја у које је потребно укључити што већи број дјеце и омладине и на тај начин развијати васпитни, културни, образовни пут и усмјеравати младе кроз културну сферу свих дешавања са којима они имају додира;

 • Стручне кадрове максимално ангажовти на пружању стручног знања из свих области у култури и тако дизати ниво културне свијести, која је неопходна сваком човјеку;

 • Повезати рад културних стваралаца Републике Српске и Србије;

 • Позоришна дјелатност мора бити заступљенија међу младима на начин да се омогући много сврсисходније дјеловање оних који у том смислу могу пружити стручну помоћ, као и оних који желе да позоришна сцена буде њихов живот, односно професија;

 • Културни аматеризам обухвата највећи дио младе популације, али се, скоро незнатно, улаже у ту популацију и њихово дјеловање у култури у сваком смислу, што за резултат има велику отуђеност културне свијести од човјека, а друштво у којем живимо због тога понире без борбе да ишта промијени и допринесе бољем сутра у култури уопште;

 • Повезаност у дјеловању институција културе и свих релевантних културних субјеката, доводи до свеукупног побољшања и на томе се мора озбиљно радити и пружити свака подршка у остварењу планова у културном стваралаштву, посебно аматеризму јер је ту зачетак културног дјеловања сваког појединца;

 • Јачати употребу ћирилице у свакој прилици, на сваком мјесту и на сваки начин;

 • Сваке године тражити да, код усвајања буџета, издвајање за културу на нивоу Републике, градова и општина, буду минимално 1,5%, укупног буџета Републике, градова и општина (садашњи показатељи су на нивоу 0,8%);

 • Посебно повећати буџет за филмску индустрију Републике Српске која мора постати препознатљива; садашња издвајања из Буџета РС од симболичних 100.000 КМ повећати на износ од минимално милион КМ и усмјерити их у финансирање филмова од историјске, моралне и културне важности за српски народ на овим просторима, нарочито са нагласком на посљедња ратна дешавања на просторима БиХ у циљу стварања реалне слике Срба и српске историје у свијету; филмске ствараоце са ових простора којих има, али немају шансу да раде озбиљније филмске пројекте са овако минималним средствима промовисати кроз кључну улогу Министарства просвјете и културе и свих других институција у области културе у РС;

 • организовати семинаре и адекватне предаваче на тему – обезбјеђење средстава из фондова Европске уније, за културу, на нивоу Републике Српске;

 • У основне школе увести предмет: ,,Културно насљеђе и традиција“ који ће се изучавати најмање четири године;

 • Озбиљније радити на заштити културних добара путем УНЕСКА.