Мјере и активности економског програма ПДП-а

Како би економско-социјалну ситуацију у Републици Српској стабилизовали и примјеном низа мјера утицали на њено побољшање, сматрамо веома битним предузети прву мјеру а то је утврђивање и објелодањивање стварног стања у којем се налазе јавне финансије Републике, те утврђивање стварне финансијске, имовинске и приносне позиције јавних предузећа и других јавних институција.

Документа која су упућена Народној скупштини РС током 2017. године, а укључују Образложење приједлога за изгласавање неповјерења Влади РС и низ интерпелација у којима су образложени сви економски проблеми са којима се суочава РС, само су дијелом показали колико је лоше стање у Републици. Кажемо само дијелом, јер су извршене анализе базиране на јавно објављеним подацима, извјештајима и информацијама, а с правом сумњамо да је стање много горе него што ми у овом тренутку можемо уочити и открити.

Да је наша сумња оправдана, говоре и досадашњи налази Главне службе за ревизију јавног сектора за одређена министарства, фондове, јавне и владине институције, као и налази екстерних ревизора који су врло често исказани са мишљењем које носи одређену врсту резерве, па чак и негативно мишљење и указује да извјештаји који се објављују нису тачни, да се ради супротно законима и да се не даје стварна слика стања.

Прије покретања било каквих мјера ми морамо знати стварно стање у јавној управи, стварно стање буџетских и ванбуџетских фондова, као и стварно стање у државним и јавним предузећима јер сва дуговања, неизмирене обавезе и скривени губици представљају фискални ризик за државу.

Друго што мора бити урађено у што краћем року јесте позивање на одговорност оних који су допринијели лошем стању. Никога не треба осуђивати прије судова, али свима треба да буде јасно да за цјелокупно стање у Републици Српској неко мора сносити одговорност.

Колико је ко одговоран и која је то врста одговорности свакако ће одлучивати судови, али ми нећемо прихватити чињеницу да је Српска доведена у веома тешку ситуацију, а да баш нико за то није одговоран. Образложење приједлога за изгласавање неповјерења Влади поднесено у мају 2017. године Народној скупштини РС од стране опозиционих посланика Републике Српске, на челу са народним посланицима ПДП-а, указује да је управо Влада та која није створила претпоставке за развој Републике Српске већ је, напротив, својом неадекватном политиком, својом површношћу, незнањем, корумпираношћу, у свим сегментима живота уназадила Републику. Нажалост, огроман новац грађана Српске је „нестао“, а Влада није уопште реаговала нити је било кога позвала на одговорност. Сматрамо да се само позивањем на одговорност оних који нису радили посао у складу са интересима Републике може вратити повјерење јавности у институције система и обесхрабрити нека будућа, од народа, изабрана лица на чињење истих или сличних ствари.

Тек након спровођења ове двије мјере императивног карактера, могуће је истински прећи на предузимање активности за побољшање економског стања и економских трендова у Републици Српској.