Модернизација Републике Српске – „Отворена Српска“

 

Сљедећи важан аспект наше визије Републике Српске јесте њена безусловна и континуирана модернизација. Одлучни смо да својим политичким дјеловањем перманентно радимо на модернизацији економије, политичког система, јавне управе, инфраструктуре, образовања, здравственог система, као и свих других сегмената који конституишу савремено друштво. Партија је све вријеме свог постојања била и остала најснажнији фактор модернизације наше Републике и хватања цивилизацијског прикључка са остатком Европе. Немамо никакву дилему да Република Српска може да својим грађанима понудити перспективу једино ако прати корак са временом, његује добре традиције из прошлости, али се ослобађа оних лоших, те иновира свој укупни систем.

У том смислу, један од наших важних политичких пројеката јесте „Cloud Srpska“, односно „Отворена Српска“: Република Српска без граница. Идеја „Отворена Српска“ стога управо и јесте заснована на прихватању чињенице да значајан број важних ресурса у Републици Српској више нису физички у Републици Српској. Ако жели да буде одговорна према себи, својој будућности и својим грађанима, Република Српска мора да користи све ресурсе које има, или које може да има. Са својим постојећим карактеристикама, а поготово имајући у виду негативне трендове, на било који начин нећемо бити конкурентни у ширим оквирима у наредних десет година, а ако се негативни демографски процеси наставе питање је шта ће уопште од биолошке супстанце Републике преостати. Због тога је неопходно почети користити и оне ресурсе који тренутно нису овдје, баш као што је потребно бити свјестан и чињенице да ћемо у наредним годинама имати све више тих ресурса у иностранству, а не у самој Републици Српској.

Тренутно у Републици нико у систему не зна ни приближно колико је младих и стручних људи отишло из Републике у иностранствое. Не знамо којих су то они конкретно стручних профила, чиме се сада баве, у којим компанијама раде, у којим пољима су референтни. Због тога је потребно да се коначно почне водити рачуна о томе, односно да се успоставе базе података о нашим људским ресурсима у иностранству.

Есенција идеје “Cloud Srpska („Отворена Сроска“) јесте да Република Српска није само физичка територија у реалном простору у БиХ и на Балкану, него да је Република Српска свако мјесто гдје живе људи који се осјећају њеним грађанима и који желе постати дио Републике Српске, да је Република свака идеја тих људи, да је Република сваки пословни подухват тих људи који они желе да повежу са Републиком.

На тај начин Република Српска постаје вишеструко мобилнија, динамичнија, отворенија и флексибилнија кад је ријеч о хватању корака са технолошки и економски развијенијим системима. Поента је да се преокрене схватање да су успјешни људи проблем јер угрожавају некога и нешто, па их се зато тако прелако и одричемо, у размишљање да су успјешни људи управо основни смисао Републике, да желимо да знамо ко су они, гдје живе, шта раде и да се повежемо с њима.

Отворена Српска“ мора постати прво идеја, потом принцип функционисања Републике, општеприхваћена свијест, а напослијетку и административно-програмски механизам који увезује природне потенцијале Републике Српске, њену постојећу инфраструктуру и логистику и кадрове којима располаже, а са нашим и другим људима у иностранству гдје год они да живе. Примјера ради, домаћи предузетник који је покренуо неки посао релативно добро функционише, ради неколико година и сад му је потребно да пређе у сљедећу фазу која подразумијева далеко стручније технологе или инжењере који су на располагању на домаћем тржишту рада. За тог предузетника морају знати сви наши људи који живе у иностранству и који су дио “Cloud Srpska” и који или имају референце које су њему потребне или који знају некога ко их има, па макар тај неко и немао било какве везе са Републиком Српском. Зато је неопходно да креирамо прво идеју, а потом и конкретан систем који ће омогућити умрежавање свих тих ресурса, понуде и потражње, те тако оптимизовати нашу економију и, уопште, друштвени систем.

Систем „Отворена Српска“ би садржавао све релевантне податке о природним и туристичким потенцијалима Републике, о могућностима развијања органске пољопривреде, односно сваком мјесту у Републици које би могло да буде интересантно било коме у свијету.

Кроз пројекат “Cloud Srpska(„Отворена Српска“) би се, након опредјељења за овакву не само активност, него и вредносни систем, свака димензија Републике Српске континуирано усавршавала и побољшавала. Свијест да сваки дан морамо да се усавршавамо да бисмо били интересантни другима, али и да би нама самима било боље, тјерала би легислатуру, егзекутиву, правосуђе и сваки други подсистем у систему државе да се непрестано едукује, унапређује и прилагођава према захтјевима иновативних људи који желе да постану дио пројекат „Отворена Српска“. Опет јасно, ми то једино можемо учинити ако будемо користили свеукупно знање (енгл: knowhow) наших људи у иностранству, дакле умрежавањем и коришћењем свих расположивих ресурса.