Модерна управа

 

Да би могли бити реализовани политичко-програмски циљеви ПДП-а који се тичу наших приоритета у вези са владавином права, нове визије Републике Српске и њене модернизације, као и снажног привредног и инфраструктурног развоја, а све у циљу осјетног и континуираног раста животног стандарда наших грађана, један од неопходних услова јесте и модернизација јавне управе. Немогуће је ући у 21. вијек са навикама чиновника из 19. вијека, и то је једна од основних ствари коју морамо да мијењамо. Кључно је да сви схватимо да јавна управа није самој себи разлог постојања, него да је она сервис грађана. Као што је већ наведено, према политичко-вредносној концепцији ПДП-а једини носиоци суверенитета су сами грађани Републике Српске и све у Републици мора бити подређено њима, па тако и јавна управа. Она мора бити системски устројена на сљедећим принципима:

  • Поштовање начела законитости

  • Поштовање начела ефикасности

  • Транспарентност

  • Фокусираност на привреду

  • Е-управа

Наша јавна управа мора бити мања него што је сада, самим тим далеко јефтинија, и далеко бржа, ефикаснија и правичнија. Циљ је да њеним смањењем, не само у броју запослених, него и кад је ријеч о њеним надлежностима, не само растеретимо буџет и привреду, него и да смањимо могућност корупције у њој.

Влада мора бити транспарентан и поштен сервис грађана. Њен рад не смије бити прекривен велом тајновитости, него свима доступан и мјерљив.

Усвојићемо нови закон о доступности информацијама који ће бити базиран на утврђивању права грађана да путем електронског сервиса приступи свим актима јавних органа и институција.

Озбиљно, аналитички, темељно и бескомпромисно ћемо приступити послу успостављања система е-владе: грађани ће све представке и питања моћи да упућују онлајн владиним службеницима. Управне процедуре ће бити вршене путем интернета. Регистрација компанија и самосталних предузезника у цијелости ће моћи бити вршена онлајн.

Сва запослења у јавном сектору биће реализована искључиво на основу јавног конкурса. Цијела процедура јавних конкурса биће доступна онлајн, укључујући и резултате бодовања кандидата. Циљ је да процедура пријема у радни однос јавних службеника буде што транспарентнија, као и да се максимално смањи партократски утицај на запошљавање у јавном сектору. Наша идеја јесте да се морају разликовати политичке функције у систему извршне власти, које по природи ствари и механизму одговорности треба да буду предлагане од политичких партија које добију повјерење грађана на изборима и које служе за реализацију програма партија које добију изборе, од професионалних службеничких мјеста у јавној управи гдје су нам потребни најбољи стручњаци и професионалци који неће и не смију бити везани за политичке партије, него искључиво за служење у интересу грађана и Републике.

Максимално ћемо редуковати могућност утицаја политике и других ванстручних критеријума за рангирање кандидата који конкуришу за посао у јавном сектору. На овај начин спровешћемо радикалну реформу начина пријема јавних службеника и омогућићемо да дио нове и модерне управе Републике постану они заиста најбољи, а не најподобнији.

Плате запослених у јавном сектору биће у корелацији са платама запослених у привреди, при чему исте неће бити више од плата запослених у привреди, наравно сходно стручним квалификацијама и природи послова који се врше.

Плата запослених у јавном сектору зависиће од њиховог радног учинка.

Евалуација рада и стручних способности јавних службеника биће вршена сваке двије године од стране комисије у чијем саставу ће бити 50% чланова из реалног и невладиног сектора. На тај начин ћемо рад јавних службеника додатно приближити јавности, а желимо и да на најосјетљивијим питањима, попут евалуације рада јавних службеника, не само чујемо, него и уважимо мишљење стручњака из реалног и невладиног сектора. На тај начин ћемо „отворити“ јавну управу, њен рад ће бити објективнији и садржајнији, а што је све предуслов креирања модерне управе.

Поред наведених, планирамо да реализујемо и сљедеће конкретне мјере у процесу модернизације јавне управе Републике, и то одмах по доласку на власт:

  • Забрана тражења података од грађана који већ постоје у јавном систему,

  • Критеријуми за постављање, вредновање и смјену управљачких структура,

  • Централизација доставе и унификација пословних и статистичких извјештаја.

Упоредо са тим процесом ће се управне процедуре дијелом елиминисати („сјеча прописа“), а дијелом пребацивати на „е-владу“. Према томе, механизми смањења јавне управе и самим тим јавне потрошње и растерећења буџета, грађана и привреде су очигледни. С друге стране, увођењем јасних правила у раду управе, новим системом запошљавања у јавној управи, као и имплементацијом механизама контроле и транспарентности рада јавне управе, омогућиће се да квалитет рада управе буде на далеко вишем нивоу него што је то тренутно случај. Наравно, смањењем процедура смањиће се и могућност корупције у јавном сектору, а што је такође један од наших ултимативних циљева.