Инфраструктурни пројекти и унапређење рада јавних предузећа и предузећа од стратешког значаја

 

Од кључне је важности да радимо на изградњи базних инфраструктурних пројеката са којима ћемо повезати најважније дијелове Републике Српске, али и Републику са земљама у окружењу, што подразумијева изградњу путне инфраструктуре (путева, аутопутева, мостова) и жељезничке инфраструктуре.

Веома битним и хитним сматрамо потребу да аеродром у Бањој Луци ставимо у пуни капацитет на чему ћемо снажно инсистирати.

Партија демократског прогреса је одлучна у намјери да ријеши статус јавних предузећа, као и предузећа од стратешког интереса. У том циљу неопходно је:

  • Спровести политику вредновања позитивних и санкционисања негативних резултата у свим структурама управљања јавних предузећа у циљу повећања продуктивности, ефикасности и коришћења имовине и капитала јавних предузећа;

  • Дефинисати очекиване резултате и добит за свако јавно предузеће у свакој фискалној години с циљем остваривања укупне годишње добити јавних предузећа у износу најмање од 100 милиона КМ, а до 2025. године у двоструко већем износу;

  • Спровести конкретне мјере за свако конкретно државно/јавно предузеће гдје за тим постоји потреба; утврдити начине реструктурисања које може да укључује и проналажење стратешкких партнера нарочито за предузећа од стратешког државног интереса како би могла да наставе своју дјелатност;

  • Унаприједити и динамизирати рад представништава РС која треба ставити у функцију економске обнове РС а посебно треба истаћи улогу представништава у циљу проналажења стратешких партнера за она предузећа за која се утврди да имају перспективу на тржишту;

  • У предузећима која су у стечају спровести неопходно реструктурисање ако је то могуће; Влада у сарадњи са управом предузећа треба да креира рјешења за проблеме у предузећима од стратешког значаја;

  • Извршити свеобухватну деполитизацију управљања јавним подузећима, избор менаџмента на професионалан начин, стимулацију примјерену сличним привредним друштвима у приватном сектору, као и разрађен механизам праћења успјешности пословања.

  • За она јавна предузећа за која стручњаци у тим областима процијене да не могу оптимално да буду управљана од стране Републике, планирамо да извршимо реструктурисање власништва које ће омогућити ефикасан, економичан и продуктиван рад тих компанија, измирење обавеза према Републици, радницима, као и свим другим повјериоцима, али и ефикасно задовољење јавних функција које та предузећа имају.