рођен 06.04.1969. са пребивалиштем у Требињу. Стручна спрема – ВСС, Изборна јединица – 9