http://pdp.rs.ba/teams/slavisa-markovic/

рођен 21.09.1980. са пребивалиштем у Бијељини. Стручна спрема – ВСС, Изборна јединица – 6