http://pdp.rs.ba/teams/milan-svraka/

рођен 23.03.1962. са пребивалиштем у Градишкој. Стручна спрема – ВСС. Изборна јединица – 2