рођен 23.03.1962. са пребивалиштем у Градишкој. Стручна спрема – ВСС. Изборна јединица – 2