http://pdp.rs.ba/prituzba-rak-u-na-rad-rtrs-a/

Пише: Игор Црнадак

Данас је Министарство иностраних послова БиХ упутило Приговор против РТРС-а Регулаторној агенцији за комуникације (РАК), због грубог кршења Кодекса о аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама радија у емисији „Ревизија“. Интегрални текст Притужбе је у наставку.

Притужба на програм Радио телевизије Републике Српске под називом „Ревизија“, епизоде емитоване 07. и 14. новембра 2017. године

У емисијама „Ревизија“, које су емитована на програму Радио телевизије Републике Српске (РТРС) дана 07. новембра 2017. године у термину након 21:00 сат, те дана 14. новембра 2017. године након 22:00 сата, саговорници и новинари су се бавили радом Министарства иностраних послова БиХ (МИП БиХ) и министра иностраних послова Игора Црнатка. У оба случаја су у више наврата прекршене различите одредбе Кодекса о аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама радија, те стога МИП БиХ улаже притужбу Регулаторној агенцији за комуникације, са захтјевом да се Радио телевизији Републике Српске изрекну одговарајуће санкције у складу са Законом о комуникацијама и прописом донесеним на основу тог закона.

Притужба се подноси због сљедећих разлога:

– У обје емисије је прекршен члан 3, став 1, с обзиром да је програм конципиран на начин да се доведе у питање поштовање људског достојанства министра Црнатка, уз истовремено наметање мишљења гледаоцима, што је у супротности са принципом да програм треба охрабривати слободно обликовање мишљења. Поштујући право пружаоца медијских услуга на слободу изношења властитих ставова, наглашавамо да у овом програму није осигурана препознатљивост коментара, тј. личног мишљења уредника или водитеља, и вијести, тј. података који су наведени у програму од стране новинара или њихових саговорника, чиме се директно крши Закон о Радио телевизији Републике Српске. Међутим, овај програм представља само континуитет злоупотреба ове слободе од стране уредника и новинара РТРС, како би се конзистентно промовисали одређени ставови који фаворизују једну политичку опцију и/или у негативном свјетлу представљали политички противници те опције, у овом случају персонификовани у лику министра Црнатка и МИП БиХ. Јасно је да информативни програми требају понудити гледаоцима садржаје са довољним бројем чињеница и на уравнотежен начин, тако да они могу формирати сопствено мишљење, а у овом случају то није учињено, него је мишљење наметано гледаоцима, како од стране новинара, тако и њихових саговорника.

– Поступајући на такав начин, РТРС је починио и прекршај члана 3, став 4, с обзиром да нису поштовани професионални и општеприхваћени вриједносни и етички стандарди. Не улазећи у право уредништва РТРС на креирање и уређивање својих садржаја, цијенимо да су изношењем једностраних ставова, са очигледном намјером наношења штете угледу и институције и појединца, МИП БиХ и министра Црнатка, прекршени и професионални и етички стандарди новинарске професије. Доступни материјали, на основу којих је припреман програм, новинари и уредници користили су само са циљем изношења негативности, те подстицања саговорника на слично поступање, што је неморално и непрофесионално. Конкретно, из доступних саопштења за јавност кориштени су само подаци о дестинацијама службених путовања министра Црнатка, а коментатори и њихови саговорницу су истовремено тврдили да је непозната сврха путовања и резултати истих. Гледаоцима је прећутано да исти документи садрже транспарентне и јавности доступне информације ко су било саговорници, са којим циљем су реализоване активности, и који ставови су изнијети у тим сусретима. Свјесно и злонамјерно је извршено манипулисање доступним чињеницама, те су из тих јавно доступних обавјештења кориштене само информације који су могле бити представљене јавности у негативном контексту, а све друге су занемарене и прећутане. Тиме је РТРС одговорна и за кршење одредаба члана 7, став 3, којим је пружалац медијске услуге учињен одговорним и за професионалне активности које предузимају његови запослени, тј. у овом случају аутори програма „Ревизија“.

– У обје емисије је прекршен и члан 5, став 1, с обзиром да није осигурана тачност изнесених информација, што су на основу Кодекса били у обавези, тим прије што је ријеч о информативно-политичком програму који је истовремено и програм о текућим догађајима. У програму се износе информације које су тачне, али се не односе на оно за шта тврде аутори програма.

– РТРС манипулише са путним трошковима, свјесно пропуштајући да разјасни да 1.500.000 КМ путних трошкова годишње нису трошкови путовања министра, него се односе на 1831 реализовано службено путовање за око 500 запослених, у сједишту МИП БиХ и у 56 дипломатско конзуларних представништава широм свијета. Стварни трошкови који се односе на министрова путовања износе 190.000 КМ или 12% укупних путних трошкова МИП БиХ на годишњем нивоу.

– На сличан начин се лажно ствара утисак о растрошности министра Црнатка, износећи информације о трошковима репрезентације у укупном износу утрошеном на годишњем нивоу у свих 56 дипломатско конзуларних представништава БиХ у иностранству и сједишту Министарства, које је готово свакодневно домаћин разних дипломатских активности.

– РТРС је направио највећу манипулацију и подметање по питању ревизорских извјештаја, пропуштајући да наведе да се у извјештају констатује да су сви подаци приказани фер и истинито, да су све ставке трошене у складу са Буџетом, да нема никаквих сумњи у законито трошење средстава. Аутори тенденциозно и нетачно у први план истичу мишљење са резервом, окривљују тренутно руководство МИП БиХ за то, не наводећи да се резерва на извјештај односи на системске ствари које се преносе из године у годину, као што је непостојање Закона о спољним пословима. Даје се могућност да поједини саговорници, доводећи у сумњу храброст ревизора, квалификују извјештај као негативан, те додатно, на врло груб начин коментаришу рад МИП БиХ и министра Црнатка, што треба код гледалаца да изазове одбојан став према њима.

– Иако, према члану 5, став 1 све уочене грешке требају благовремено бити исправљене, РТРС то пропушта учинити у другој емисији програма „Ревизија“, иако је МИП БиХ у међувремену доставио тачно тумачење података наведених у емисији.

– Кршење става 1 истог члана је нарочито истакнуто, не само пропуштањем корекције крупне материјалне грешке изнијете у првој емисији, него понављањем исте нетачне информације и у другој емисији и поред упозорења МИП БиХ, које је упућено у одговору РТРС након емитовања прве емисије, а који се односе на билатералне односе БиХ и Палестине.

– Програм РТРС је у супротности и са ставом 2, члана 5 Кодекса, с обзиром да нису поштовани принципи правичности, непристрасности и избалансираности, што је посебна обавеза када су у питању информативно-политички и програми о текућим догађајима. У програму су изношени једнострани ставови, није било супротстављања ставова различитих саговорника, а што је карактеристика и цјелине свих програма јавног сервиса РТРС када је у питању обрада тема везаних за рад МИП БиХ. Истовремено, начин на који спикер(и) преносе информације је врло пристрасан, како кроз изношење личних ставова, тако и путем вербалне комуникације тј. кориштењем одређеног тона гласа, која за циљ има наметање негативног мишљања гледаоцима о МИП БиХ и министру Црнатку, чиме је прекршен Кодекс у смислу одредаба става 5, члан 5.

– У првој емисији, емитованој 07. новембра 2017. године, говорници су били особе које су имале прилику и у ранијим програмима истог емитера изнијети исте ставове, те су од раније познате ставове поновили у широј верзији. Избор саговорника је у директној функцији кршења одредаба става 3, члан 5 Кодекса, с обзиром да се тенденциозно промовишу интереси једног политичког субјекта, партије из које долазе двоје од четворо саговорника у првој емисији. Истовремено, друга два саговорника су у функцији наношења штете угледу МИП БиХ и министра Црнатка, те политичке партије у којој обавља високу функцију. Да је у питању тенденциозно креирање садржаја програма показује и чињеница да су ти исти саговорници, у различитим другим програмима, већ износили исте ставове, а да РТРС није затражио коментар нити независних стручњака, нити представника МИП БиХ. Тако ни у остатку програма није било супротстављања ставова независних стручњака и/или аналитичара, а није омогућено ни учествовање нити представника МИП БиХ, нити министра Црнатка у програму, чиме је прекршен и став 8, члана 5 Кодекса. Министарство иностраних послова БиХ није било информисано о припреми овог програма, нити је било упознато са садржајем који ће бити изнијет и који носи негативну конотацију и према институцији и према појединцу, те се није могло ни очитовати, тј. дати коментар на изнијете ставове, као што је предвиђено ставом 8. Такође, неколико писмено достављених упита и успутних усмених питања на конференцијама за медије министра Црнатка о службеним путовањима, које су упутили различити новинари Радио телевизије Републике Српске, се не могу сматрати пруженом приликом за учествовање у датом програму или могућношћу да се коментаришу наводи, првенствено зато што није био познат садржај навода који ће бити презентовани у програму, како би се адекватно одговорило на исте. Исто тако се могућност за разговор са министром Црнатком, коју је понудио уредник програма након одговора који је МИП БиХ упутио послије емитовања прве епизоде емисије „Ревизија“, не може сматрати да испуњава обавезу из става 8, члан 5 Кодекса, с обзиром да су наводи о некомпетентности и институције и појединаца, те негативне конотације на рачун њихових поступака понуђени на коментарисање након емитовања програма, те супротстављени ставови нису могли бити презентовани гледаоцима у истом контексту, што доводи у подређени положај и МИП БиХ и министра Црнатка.

-На сличан начин су кршене одредбе Кодекса и у другој емисији програма „Ревизија“, која је емитована 14. новембра 2017. године. У том програму су гостовала двојица бивших дипломата, један из БиХ и један из иностранства, који су говорили о начинима дипломатског рада на највишем нивоу, али у општим, теоретским поставкама, а не у вези са конкретним негативним наводима везаним за активности министра Црнатка, нити у вези са начинима рада дипломатије у БиХ. Инострани дипломата теоретише о „некој“ земљи у којој надлежности за вођење спољних послова има „Влада“ и „премијер“. Јасно је да се то не односи на Босну и Херцеговину у којој је највиши орган извршне власти „Савјет министара“ и у којој не постоји функција „премијера“, а за вођење спољне политике је надлежно Предсједништво БиХ. Истовремено, аутори емисије нису објаснили гледаоцима да се изнесени начин функционисања не односи на БиХ, те су гледаоци доведени у заблуду вјештом монтажом и наизмјеничним приказивањем изјава госта и коментара о активностима МИП БиХ и министра Црнатка. Ни МИП БиХ, нити министар Црнадак, нису били упознати да ће такви садржаји бити емитовани, те им није ни дата могућност да гледаоцима предоче стварни начин функционисања, а овакво поступање РТРС је неморално и непрофесионално.

– У обје емисије програма „Ревизија“ прекршен је и став 6, члан 5 Кодекса, који на јасан начин и без могућности грешке у тумачању каже: „Коментар ће увијек бити јасно одвојен од вијести.“ У обје емисије програма чињенице и „наводне чињенице“ се мијешају са коментарима, испреплићу на врло манипулативан и сугестиван начин, како би се нарушио углед и достојанство и институције и појединца, те како би се дискредитовао и омаловажио рад МИП БиХ и министра Црнатка. Публика није имала могућност да новинарски став или мишљење препозна и одвоји од чињеница, те је тиме неминовно дошло до нарушавања неопходне непристрасности и избалансираности. Сасвим је јасно да то поново представља кршење професионалних и општеприхваћених вриједносни и етичких стандарда, које су емитери обавезни да поштују, на основу обавезујућих одредаба Кодекса о аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама радија.

– Радио телевизија Републике Српске је прекршила и члан 6. (Право на одговор) Кодекса. Дан након емитовања програма, што је у оквиру временског периода предвиђеног ставом 1, Министарство иностраних послова БиХ је уредницима РТРС доставило реакцију на емитовани садржај, али је РТРС занемарила одредбе члана 6 Кодекса и није поступила према њима. Чланом 6, став 3 предвиђено је да ће одговор „бити објављен у првом наредном издању програма у којем је објављена информација на коју се даје одговор“. Као што је већ раније наведено у овој притужби, наредна емисија „Ревизија“ је емитована на програму РТРС дана 14. новембра 2017. године, те је одговор требао бити објављен у тој емисији, што није урађено. Као што је раније наведено у притужби, тиме је почињено и кршење члана 5, став 1, да све уочене грешке требају благовремено бити исправљене, а РТРС крупне материјалне грешке изнијете у првој емисији и тумачење изнесених података занемарује, а неке од њих, нпр. о статусу диломатских односа БиХ и Палестине, понавља и у другој емисији.

– Чланом 6, став 4 предвиђено је да емитовање одговора „неће бити пропраћено противодговором или додатним коментаром, поготово ако је ријеч о информативно-политичким програмима“, а то је управо учињено у овом случају. На груб начин су из контекста одговора издвојени поједини дијелови, који су коментарисани како од стране новинара, тако и од стране њихових саговорника.

Министар

Игор Црнадак

ПДП РС