http://pdp.rs.ba/ljudi/predsjednistvo/

Предсједништво је политичко – извршни орган ПДП-а и Главног одбора.

Статут Партије демократског прогреса, Члан 34.

 

Предсједништво ПДП-а има 21 члана. Чланови Предсједништва ПДП-а по функцији су:

 • Предсједник ПДП-а,
 • потпредсједници ПДП-а,
 • генерални секретар ПДП-а
 • предсједници регионалних одбора.

Председник  ПДП-а предлаже седам чланова Предсједништва, а Главни одбор се изјашњава о приједлогу тајним гласањем.

Предсједништво ПДП-а:

 • припрема сједнице Главног одбора,
 • извршава одлуке Главног одбора,
 • прати и анализира политичку ситуацију и заузима ставове о актуелним политичким питањима,
 • доноси политичке смјернице  за рад посланичких клубова у НС РС и ПД ПС БиХ,
 • потврђује кандидате за Главни одбор,
 • доноси пословник о свом раду,
 • одлучује о оснивању општинских, односно градских одбора,
 • распушта одборе и на приједлог Предсједника ПДП-а, именује повјереника,
 • потврђује листе кандидата за локалне изборе,
 • именује секретара за међународну сарадњу,
 • именује портпарола ПДП-а,
 • именује предсједника Политичког савјета,
 • оснива секретаријат Партије, као службу за политичке и административне послове и на приједлог генералног секретара, одређује њен састав и дјелокруг рада,
 • утврђује приједлог финансијског плана и извјештај о финансијском пословању и доставља их Главном одбору на усвајање,
 • именује овлашћено и одговорно лице за вођење књиговодствено-финансијских средстава и израду финансијских извјештаја,
 • формира своја савјетодавна, радна и друга тијела,
 • располаже материјално-финансијским средствима у оквиру финансијског плана,
 • одређује налогодавце финансијских средстава,
 • доноси одлуку о искључењу из чланства, на приједлог Предсједника ПДП-а,
 • утврђује оперативни начин рада ПДП-а у цјелини, као и на нивоу изборних јединица,
 • стара се о регуларности провођења унутарпартијских избора у општинским, односно градским одборима,
 • припрема приједлог изборног програма и упућује га Главном одбору на усвајање,
 • формира главни изборни штаб, те прати и надзире рад изборних штабова за локалне и опште изборе,
 • утврђује листу кандидата за НС РС и ПС БиХ, на приједлог регионалних одбора,
 • утврђује компензациону листу за НС РС  и ПС БиХ, на приједлог регионалних одбора,
 • врши избор функционера и других постављења на нивоу РС и БиХ,
 • даје сагласност општинском односно градском одбору код закључивања коалиционих споразума на нивоу јединица локалне самоуправе,
 • утврђује начин плаћања чланарине,
 • обавља и друге послове утврђене Статутом и другим актима, као и оне  које му повјери Главни одбор.

 

Тренутни састав Предсједништва ПДП-а

 


Бранислав Бореновић – предсједник

Игор Црнадак – потпредсједник

Славиша Марковић - потпредсједник

Славко Вучуревић - потпредсједник

Мирослав Брчкало – Шеф клуба посланика ПДП-а у НСРС

Перица Бундало – Генерални секретар / предсједник Регионалног одбора ИЈ1

Милан Шврака - предсједник Регионалног одбора ИЈ2

Милан Ђукић - предсједник Регионалног одбора ИЈ4

Диана Чекић Костајница, члан


Слободан Васиљевић - предсједник Регионалног одбора ИЈ5

Миленко Ристић - предсједник Регионалног одбора ИЈ6

Драган Галић - предсједник Регионалног одбора ИЈ7

Ненад Вуковић - предсједник Регионалног одбора ИЈ8

Љубиша Крунић - предсједник Регионалног одбора ИЈ9

Мира Пекић, Брод – члан

Никола Дроњак, Бањалука – члан

Велимир Сакан, Котор Варош – члан

Снежана Стојанивић, Братунац - члан