http://pdp.rs.ba/ljudi/politicki-savjet/

Политички савјет је савјетодавни орган Предсједништва ПДП-а. Предсједник Политичког савјета бира се на период од четири године, од стране Предсједништва, а на приједлог Предсједника. На приједлог предсједника Политичког савјета, чланове Савјета бира Предсједништво.
Политички савјет прати друштвено – политичка кретања у Републици Српској и Босни и Херцеговини, покреће иницијативе и разматра идеје и политичка питања од суштинског значаја за дефинисање стратегије у политици ПДП-а. Политички савјет предлаже Предсједништву  допуне  и измјене Програма ПДП-а као и  изборне платформе ПДП-а за локалне и опште изборе.
Политички савјет за свој рад одговара Предсједнику и Предсједништву ПДП-а.