http://pdp.rs.ba/informacije-o-smanjenju-cijene-lijekova/

Једно од кључних обећања ПДП-а у изборној кампањи за опште изборе 2014. године и при формирању власти на нивоу БиХ у прољеће 2015. године, било је и смањење цијена лијекова.

Након што је ПДП предложио, а Савјет министара именовао за вршиоца дужности директора Агенције за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине гдина Александра Золака, један од првих и најважнијих послова, било је покретање иницијативе за доношење Правилника о начину контроле цијена, начину обликовања цијена и начину извјештавања о цијенама лијекова у Босни и Херцеговини (у даљем тексту Правилник). Већ у првим мјесецима је наведени Правилник у форми приједлога упућен на усвајање Стручном вијећу Агенције, које је након низа опструкција, уз одређене измјене, усвојило приједлог Правилника, те је исти достављен на коначно усвајање Савјету министара Босне и Херцеговине.

Потребно је напоменути да су чланови Стручног вијећа Агенције именовани од стране ентитетских министарстава здравља и Одјељења за здравство Брчко Дистрикта, што је значајно отежавало брже доношење Правилника, јер су поједини чланови Стручног вијећа опструисали његово доношење, а све у циљу задовољавања одређених приватних интереса. Као доказ да је претходно руководство Агенције, које је било кадар СНСД-а, радило у циљу заштите приватних интереса, а не у интересу грађана, говори и чињеница да седам година нису предузимали неопходне кораке да би се цијене лијекова смањиле те да не би биле најскупље у региону.

Правилник о начину контроле цијена, начину обликовања цијена и начину извјештавања о цијенама лијекова у Босни и Херцеговини након усвајања од стране Савјета министара објављен је у “Службеном гласнику БиХ 03/17” од 13. 01. 2017. године, те је у складу са њим одређен дан годишњег израчуна, а то је био први понедјељак у марту текуће године, тј. 06. 03. 2017. године. Носиоцима дозвола за стављање лијека у промет у БиХ остављен је рок од 60 дана да ускладе велепродајне цијене својих лијекова са одредбама Правилника, односно са максималним цијенама лијекова које ће бити објављене на интернет страници Агенције. Након усклађивања цијена лијекова од стране велепрометника, потрошачи ће бити у прилици да лијекове набављају по значајно нижим цијенама већ у мају текуће године.

Треба напоменути да је контрола малопродајних цијена лијекова у надлежности ентитета, те да ће Агенција инсистирати да се у складу са додјељеним надлежностима ентитетска министарства здравства у потпуности укључе у спровођење Правилника, како би грађани били у могућности куповати лијекове према нижим цијенама.

Снижење цијена ће донијети уштеду потрошачима и Фондовима здравства за око 50 милиона КМ годишње. За толико ће бити смањен профит веледрогерија и фармацеутског трговачког лобија.

Чињеница је да је све ово могло да се уради и прије 10 или 15 година. За 10 година у приватне џепове, а из џепова грађана отишло је најмање пола милијарде КМ.

У наставку дајемо табелу са неколико примјера, а у којој се на најбољи начин могу видјети ефекти које ће наведени Правилник имати након што се у потпуности имплементира:

ЛИЈЕК

РС

ФЕДЕРАЦИЈА

ПРЕМА ПРАВИЛНИКУ

Pantoprazol 28 x 20 mg 7,21 KM 8,92 KM 5,88 KM
Letrozol 30 X 2,5 mg 107,00 KM 93,93 KM 60,20 KM
Pramipeksol 30 X 1 mg 58,72 KM 87,70 KM 27,60 KM
Pramipeksol 30 x 0,25 mg 20,13 KM 21,95 KM 7,80 KM
Risperidon 20 x 3 mg 22 KM 17,59 KM 13,80 KM
Paroksetin 30 x 20 mg 12,60 KM 9,83 KM 6,90 KM
Bikalutamid 28 x 50 mg 188,79 KM 161,36 KM 91,67 KM

Комплетну листу лијекова за које су цијене смањене можете наћи на адреси: www.almbih.gov.ba

Треба напоменуту да је током 2015. године на куповину лијекова у Босни и Херцеговини укупно потрошено 597.097.794,28 КМ, што свакако представља значајан износ, за који смо сигурни да ће након примјене горе наведеног Правилника у значајној мјери бити смањен.

Такође, позивамо све да прате да ли се Правилник и цијене које су одређене примјењују у пракси, а да сваку неправилност или непоштовање пријаве на е-маил адресу a.zolak@almbih.gov.ba.

Повезане вијести:

ПДП РС