• Event Time:
http://pdp.rs.ba/events/sokolats/

Pодјела летака са кандидатима, присутни Игор Црнадак, Мирослав Брчкало