• Event Time:

Pодјела летака са кандидатима, присутни Игор Црнадак, Мирослав Брчкало