http://pdp.rs.ba/events/modricha-zavrshni-predizborni-skup/
  • Event Time:

ОО ПДП Модрича – завршни предизборни скуп, присуство једног од функционера ПДП;