http://pdp.rs.ba/events/brchko-konventsija-i-predstavlane-kand/

ОО ПДП Брчко – састанак са привредницима Дистрикта, потом конвенција и представљање кандидата и економског програма за локалне изборе, присуство Игора Црнатка;

ПДП РС