Партија демокраtсkog прогреса је објавила 150 афера за које сматра да су посљедица криминалног и корупционапког дјеловања власти у Републици Српској.

Ове афере дају одговор на питање гдје су силни новци који су нестали из буџета Републике Српске, зашто је животни стандард у РС најнижи у региону, због чега смо најзадуженије друштво у Европи, ко је одговоран за високу незапосленост и многе друге проблеме.

Тражимо од истражних органа да ове случајеве процесуирају и предају правосудним институцијама како би правда била заодвољена а народ у Републици Српској почео боље да живи!