http://pdp.rs.ba/afera123-800000-za-imaginarni-plan-razvoja/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „123

Стратегија развоја туризма и трговине Републике Српске

 

Да би до 2020. године добили врхунски развијени туризам и трговину, Српска је за писане планове, који никада нису поправили ни трговину ни туризам, током 2009. платила више од 800.000 КМ!

Интелектуалне услуге, које су биле предмет разматрања ревизора у Српској, исказане у износу од 803.619 КМ односе се на: услуге за израду Стратегије развоја туризма РС за период од 2010. до 2020. године у износу од 430.000 КМ, Стратегије развоја трговине РС до 2015. године у износу од 335.550 КМ, уз бруто накнаде извршиоцима уговора о стручној сарадњи и члановима комисија за категоризацију угоститељских објеката на подручју РС, у износу од 38.069 КМ.

Услуге израде Стратегије развоја туризма РС за период 2010.-2020. године, по Уговору (бр.01-3944/09 од 27.07.2009.г.) са Природно-математичким факултетом Бања Лука, фактурисане су у децембру 2009. године, а плаћене у јануару 2010. године. Плаћање је завршено, а стратегија није била усвојена ни у Влади ни су Народној скупштини РС.

Ревизијом је утврђено сљедеће: извршилац посла није доставио коначну верзију Стратегије у уговoреном року; одредбе Уговора које третирају извршење послова и начин плаћања нису сачињене прецизно да заштитe интерес Министарства.

Стратегије су плаћени у пуном износу прије него што је констатовано од стране Министарства да Стратегија задовољава постављене захтјеве.

Услуге израде Стратегије развоја трговине РС до 2015. године, по Уговору (бр.260/09 од 29.04.2009.г.) са Универзитетом за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, фактурисане су у децембру 2009. године, а плаћене у јануару 2010. године. Стратегија је усвојена Закључком Владе РС од 23.12.2009.г. и Одлуком Народне скупштине РС од 30.03.2010.г.

*Подаци преузети из  Извјештаја о ревизији финансијских извјештаја Министарства трговине и туризма РС за период 01.01.-31.12.2009. године

Повезане вијести: