http://pdp.rs.ba/afera-73-privatnik-istovremeno-gradio-f/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „Седамдесет три“
„Мало објекат, мало викендица за министра и возача“

Министарство за породицу, омладину и спорт РС је током изградње објекта Природно-математичког факултета на језеру Бардача платило 207.028 КМ приватним предузећима која су у исто вријеме правила и викендицу министру и његовом возачу.

У Извјештају о ревизији финансијских извјештаја Министарства за породицу, омладину и спорт Републике Српске за период од 1. јануара до 31. децембра 2008. године, страна 12. наводи се:

„Текуће помоћи омладинским организацијама у руралним подручјима (207.028 КМ); Средства за ову намјену нису тражена буџетским захтјевом, а одобрена су Одлуком о усвајању буџета у износу од 200.000 КМ. Односе се на радове извршене на објекту Универзитета у Бањој Луци (Природно-математички факултет на Бардачи, општина Србац).

Текуће помоћи су признате и евидентиране у износу од 138.639 КМ по уговорима закљученим са СЗР „Рамарт“ (веза т.2.3.4. извјештаја) и извођачем Еко “Way“ из Лакташа у износу од 68.389 КМ.

У току ревизије испостављени су рачуни извођача радова, без окончане ситуације (27.03.2009. године) и извршена примопредаја дијела завршених радова.

Рачуни извођача нису овјерени од стране надзорног органа па ревизија изражава резерву у погледу испуњења обавеза извођача радова на предметном објекту.

Извршена улагања у заједнички контролисану имовину нису класификована као капиталне помоћи и исказана на дан Биланса стања као средства у припреми“.

*У прилогу: Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Министарства за породицу, омладину и спорт Републике Српске за период 01. 01-31. 12. 2008. године.
Revizorski izvještaj MPOS 2008

 

Повезане вијести: