http://pdp.rs.ba/afera-61-robnoj-ku-i-boska-pola-mili/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „Шездесет један“
„За непрофитну РК Боску скоро пола милиона “

 

Постављамо питање – зашто није покренута одговорност за издвајање средстава за Робну кућу „Боска“ а.д. Бања Лука, у износу од 495.189 КМ, као „помоћ непрофитним организацијама“, а из намјенских издвајања за развој туризма?

То представља ненамјенско трошење буџетских средстава и такође питамо – да ли су та средства враћена у буџет?

Штета за Републику Српску  459.189 КМ или 1.435 просјечних пензија    

Издвајање средстава за робну кућу „Боска“ а.д. Бања Лука, у износу од 495.189 КМ као „помоћ непрофитним организацијама“, уплаћена су из буџетске резерве у износу од 195.189 КМ, а износ од 300.000 КМ уплаћен је по одлуци Владе из намјенских средстава за развој туризма РС, што представља ненамјенско трошење буџетских средстава.

Уговором између Владе РС, Министарства трговине и туризма и Конзорцијума правних лица и Синдикалне организације РК „Боска“ а.д. Бања Лука, Влада и Министарство трговине се обавезују да уплате укупан износ од 495.189 КМ на жиро рачун Синдикалне организације РК „Боска“, а Конзорцијум се обавезује да ће наведени износ вратити Влади РС, односно Министарству у року од 30 дана. Анексом уговора предвиђено је да се позајмица измири у двије једнаке рате. Ревизијом је утврђено да су средства уплаћивана прије закључивања Уговора.

Уговор није овјерен, Анекс уговора није ни потписан нити овјерен од стране Конзорцијума, а наведена средства нису враћена. Класификовање „дате позајмице“ у трошкове текућих помоћи не одражава намјеру наплате дате позајмице.

Детаљније у Извјештају Главног ревизора Републике Српске по извршеној ревизији Консолидованог извјештаја Буџета РС и ревизији финансијских извјештаја буџетских корисника РС за 2009. годину, а ревидираних у 2010. години.

Ревизорски извјештај 2009

 

Повезане вијести: