http://pdp.rs.ba/afera-47-i-revizorima-zasmetali-milioni/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „Четрдесет седам“
„Изградња зграде Владе
РС

 

Изградња зграде Владе Републике Српске изазвала је велику пажњу јавности и у РС, али и региону. У медијима су се мјесецима, па и годинама спомињала имена која су, наводно, упетљана у цијелу причу и корист коју су, наводно, остварили кроз изградњу ове зграде.

Међутим, Партија демократског прогреса нема намјеру било шта да спекулише, већ само подсјећамо на неке од детаља које су као нерегуларност утврдили ревизори Републике Српске.

У прилогу је могуће прочитати цијели извјештај о ревизији буџета за ту годину.

Штета за Републику Српску  близу 87.721.027 КМ или 274.128 просјечних пензија

Извод из Извјештаја Главног ревизора Републике Српске по извршеној ревизији Консолидованог извјештаја Владе РС и ревизији финансијских извјештаја буџетских корисника РС за 2007. годину, а ревидираних у 2008. години:

„Набавка опреме и намјештаја (за обе зграде, као и инфраструктура) произлази из Анекса бр. 2 основног уговора (ради се о основном уговору између Телекома РС и „Интеграл-инжињеринга“ и Анекса бр. 1 тог уговора). Анексом бр. 2 се почетна уговорена цијена радова у износу 31.076.532 КМ (без ПДВ-а), повећава за додатну вриједност (варијација), у износу од 74.975.237 КМ (без ПДВ-а). На тај начин је, Анексом уговорена цијена по основном уговору увећана за преко 240 %. Увећање се односи на:

  • 49.867.092 КМ: накнадни радови –ентеријер (опрема, намјештај и слично) за укупно 37.778 метара квадратних;
  • 13.913.065 КМ: накнадни и непредвиђени радови –трг са инфраструктуром, прикључне трасе на инфраструктурне водове и мреже, приступне саобраћајнице и обезбјеђење објекта;
  • 11.195.080 КМ: накнадни и непредвиђени и вишак радова, односно грађевинско-занатски радови настали усљед промјене намјене објекта.

Имајући у виду почетну намјену објеката (зграда Телекома РС и

стамбено-пословна зграда) неминовна промјена намјене тих објеката у репрезентативни, канцеларијски и апартмански простор Административног центра Владе РС узроковала је и накнадне и непредвиђене радове.

Ставка Анекса уговора „накнадни радови-ентеријер (опрема, намјештај и сл.), изузимајући уграђену опрему, не може се сматрати накнадним радовима на објектима, нити непокретном имовином.

*У прилогу Извјештај Главног ревизора Републике Српске по извршеној ревизији Консолидованог извјештаја Владе РС и ревизији финансијских извјештаја буџетских корисника РС за 2007. годину, а ревидираних у 2008. години.
Revizorski izvještaj 2007

Повезане вијести: