http://pdp.rs.ba/afera-25-opet-pare-za-sumnivi-istorijs/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

 

АФЕРА „Двадесет пет“

„Пројекат сумњивог садржаја за 200.000 КМ“

 

Какви су ефекти и за шта су поново потрошена средства са посебне буџетске ставке 412900 – Пројекат ”Stichting Srebrenica Historical Project” Хаг за 2013. годину у износу од 200.000 КМ?

Штета за Републику Српску 200.000 КМ или финансијска подршка од по 2.000 КМ за 100 породица оптужених пред Хашким трибуналом

Ово је још један примјер трошења средстава без икаквог објашњења (погледати и аферу „Дванаест“ и „Седамнаест“).

Овај трансфер постаје пракса у буџету и понавља се из године у годину – 2010. године 400.000 КМ, 2012. године 300.000 КМ, 2013. године 200.000 КМ.

Симптоматично је да је ово била посебна буџетска ставка једнако као трансфер Фонду ПИО или трансфер социјално угроженим становницима и слично, што говори да се овакав буџетски третман није могао догодити без сагласности кључних људи у владајућој коалицији.

Такође, никада није добијен одговор на посланичко питање о правдању, односно утрошку ових средстава и и да се данас, након неколико година, о овом утрошку средстава чак отварају одређене предистражне радње.

*У прилог овој тврдњи погледати Буџет за 2013. годину.
Budzet RS za 2013. godinu

Повезане вијести: