http://pdp.rs.ba/afera-140-he-mrsovo-predata-bez-javnog-poziva/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „140
ХЕ Мрсово

У јануару ове године Влада Републике Српске дала је сагласност за закључивање анекса уговора са компанијом „Comsar Energy “ којим је РС, без обзира на претходне сумњиве уговоре са овом компанијом, преузела на себе низ додатних обавеза. Између осталог и оне које нису у њеној надлежности, а истовремено је концесионару дала бројне погодности. Посебно је занимљив члан анекса којим је прецизирано да ће Српска „до последњег дана“ одуговлачити са примјеном европских прописа који би могли да нанесу штету концесионару, као и одобрење да се упише право власништва и својине над непокретностима.

Анексом уговора за ХЕ Мрсово, који је претходно, такорећи успут потписана, без јавног позива, са компанијом “Comsar Energy Hidro“ Влада РС се обавезала да ће утврдити општи интерес за експропријацију непокретности и свих права на непокретностима предвиђених у сврху израдње ХЕ и прилазних путева и да ће преко надлежних органа спровести поступак експропријације у корист концесионара те да ће, уколико то концесионар буде захтијевао, предати му експроприсане непокретности и прије правоснажности одлуке о накнади за ту непокретност.

Прецизирано је и да искључива права и овлашћења у вези са концесијом има концесионар уколико уговором није изричито другачије прописано.

Анексом је предвиђено и да концесионар може раскинути уговор уколико РС као концедент више од два мјесеца касни са омогућавањем издавања дозвола, лиценци, одобрења, сагласности или другог акта како је предвиђено уговором о концесији, а укључујући и у погледу спровођења царинских радњи за робу, материјале и опрему потребну у вези са концесијом која се у РС увози од стране или у име концесионара, иако су царине у надлежности БиХ, а не РС. Такође, концесионар може раскинути и уговор уколико РС буде више од два мјесеца каснила са утврђивањем општег интереса у вези са поступком експропријације како је предвиђено чланом 7. Концесионог уговора.

ПДП подсјећа и да треба испитати остале уговоре о концесијама које је ова власт потписала са руским тајкуном Рашидом Сердаровим, а којима су практично окупирана природна богатства Републике Српске.

 

Повезане вијести: