http://pdp.rs.ba/afera-132-mutne-nabavke-iz-razvojnog-programa-rs/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „132
Мутне набавке из Развојног програма РС“

Набавке финансиране из Развојног програма Републике Српске нису спровођене у складу са Законом о јавним набавкама, а анекси уговора, накнадно потписивани, нису предочени чак ни ревизорима.

Ево како је адаптиран пословни простор «Космос» ради привременог смјештаја Медицинске школе из Бањалуке.

Вриједност Уговора је 945.032 КМ и Анекса уговора од 470.734 КМ.

Поступак јавне набавке спроводило је Министарство просвјете и кулуре РС као носилац пројекта, како је дефинисано Меморандумом о реализацији пројекта.

Рјешење о покретању преговарачког поступка без објављивања

обавјештења донесено је од стране министра 23.9.2008. године, позивом на Закон о јавним набавкама (поступак се покреће због крајње хитности – почетак школскегодине).

Одлуком Владе Републике Српске о финансирању изабраног пројекта од 29.9.2008. одобрен је износ од 1,5 милиона КМ.

Позив за учешће у преговарачком поступку, без објављивања обавјештења, са тендерском документацијом у прилогу упућен је на адресе два понуђача. Пристигле су комплетне понуде да израженим цијенама фирме „Битал“ д.о.о.  и фирме „Враница“ д.о.о. које су јавно отворене 2.10.2008. Након отварања понуда и увида у цијене, понуђачи су позвани 6.10.2008. на  преговарачки поступак.

По овом позиву се одазвао само представник фирме „Битал“ д.о.о. Прекршен је закон, јер се отварање понуда не може вршити прије позива понуђача на преговарање.

Одлука о резултатима окончаног преговарачког поступка донесена је 6.10.2008. године, а изабраном понуђачу достављена је 10.10.2008. године, када је и потписан уговор. И тиме је прекршен закон о јавним набавкама.

Обавјештење о избору најповољнијег понуђача није послано понуђачу чија понуда није прихваћена.

Банкарске гаранције понуде и банкарска гаранција за извршење уговора нису достављене од стране добављача иако су захтијеване тендерском документацијом, која је саставни дио уговора.

Међутим, оно што је најзанимљивије је то што је накнадно, 10. новембра 2008. године, потписан Анекс уговора за додатне, накнадне радове на износ од 470.734 КМ. Документација која представља захтјев наручиоца за накнадним радовима који су дати у спецификацији Анекса уговора никад није презентована Главној служби за ревизију.

*Извјештај Главног ревизора јавног сектора РС за Министарство просвјете и културе Републике Српске од 1.1. до 31.12.2008.

Повезане вијести: