http://pdp.rs.ba/afera-121-javna-rasvjeta-oshtetila-gradi/

Партија демократског прогреса очекује од надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Тражимо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

 

АФЕРА „121
„Пројекат јавне расвјете у Градишци

Пројекат реконструкције, модернизације, изградње и одржавања система јавне расвјете у општини Градишка започет је 2006. године када је, након поступка јавне набавке, уговор о извршењу услуге додијељен „Сименс“ д.о.о Бањалука, који је као подизвођача ангажовао „Калдера компани“ д.о.о из Лакташа.

Повреде одредби Закона о јавним набавкама БиХ, који је тада био на снази, огледају се у чињеници да је било неопходно провођење међународног тендера, јер је вриједност уговора износила 8.397.600 КМ.

Након тога долази до потписивања Анекса на основни уговор, такође мимо законске процедуре, односно без провођења тендера, који подиже вриједност послова за више од 4.000.000 КМ.

Стручни надзор над пројектом јавне расвјете повјерен је Зорану Аџићу, дипломираном инжињеру електротехнике из Градишке, који је уједно и директор РЈ Електродистрибуције Градишка.

„Сименс“ д.о.о Бањалука 2008. године од Бироа за пројектовање из Бањалуке наручује Студију оцјене до тад изведеног стања пројекта јавне расвјете на подручју општине Градишка, који као главног односно одговорног пројектанта у Тиму за израду наведеног пројекта поново именује  Зорана Аџића.

Интересантно је примијетити да израду Студије оцјене изведеног стања врши лице које је истовремено надзорни орган извођача радова на наведеној инвестицији и којега преко наведеног бироа плаћа сам извођач- предузеће „Сименс“ д.о.о. Бањалука.

Цијели пројекат је био и под лупом Главне службе за ревизију јавног сектора РС, која је због утврђених неправилности дала негативно мишљење ( Извјештај број РВ 032-08 од 05.11.2008. год.)

Анализирајући цијелокупну ситуацију везано за овај пројекат који је рађен за вријеме мандата СНСД-овог начелника општине Градишка Николе Крагуља дају се извући сљедећи закључци:

  1. Уговор и Анекси са извођачем радова су закључени супротно одредбама тадашњег Закона о јавним набавкама.
  2. Не постоје докази да је Извршилац испунио обавезе у уговореним роковима.
  3. Анексима Основног и Додатног уговора из 2011. године смањене су обавезе „Сименса“ д.о.о. за укалкулисану потрошњу електричне енергије, коју сада преузима општина Градишка, а истовремено се Анексима без конкретних аргумената – под појмом погонске спремности система, обавезе општине повећавају за близу 12.000,00 КМ мјесечно.

Из овога је евидентно да постоје индиције да је Уговор, а посебно његови анекси, по пројекту укупне вриједности око 12,5 милиона КМ, штетан по општину Градишка, те да самим тим постоје основи сумње да је приликом закључења истих почињено кривично дјело злоупотребе службеног положаја или овлаштења из члана 347. Кривичног закона РС.

Повезане вијести: