http://pdp.rs.ba/afera-116-i-povjeriotsi-nove-romanije/

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

АФЕРА „116
„Штетно реструктурисање од 1,46 милиона КМ“

 

Влада Републике Српске наставља са штетним дјеловањем кроз реструктурисање предузећа које је купила у стечају и кроз која наставља да конвертује потраживања повјерилаца у акције ових предузећа од чега повјериоци: буџет, фондови, општине… немају ништа.

Одлуком Владе Републике Српске на 63.сједници од 04.03.2016. године прихваћено је финансијско реструктурисање Акционарског друштва за прераду дрвета „Нова Романија“ Соколац и изражава намјера конверзије потраживања повјерилаца у обичне акције у укупном износу од 1.459.991 КМ.

То значи да ће сљедећи „повјериоци“ остати без готовог новца који је утврђен као усаглашена обавеза „Нова Романија“ а.д. Соколац (утврђена актом Пореске управе):

приходи Републике и општина                                      233.163 КМ

приходи Фонда ПИО                                                             670.647 КМ

приходи Фонда здравственог осигурања                 463.234 КМ

приходи ЈУ Завод за запошљавање                               37.208 КМ

приходи Фонда за дјечију заштиту                                 55.737 КМ

УКУПНО                                                                                   1.459.991 КМ

 

Углавном се ради о већ познатом систему извлачења новца тј. недомаћинског пословања, стварају се обавезе према повјериоцима (Република, општине, Фонд ПИО, Фонд здравственог осигурања, ЈУ Завод за запошљавање, Фонд за дјечију заштиту) чија се потраживања након одређеног периода конвертују у акције ових друштава. Тиме се прикрива катастрофална пословна политика и умјесто новца којим треба да се пуне буџети за исплате пензија и плата… повећава капитал конверзијом дуга у „безвриједне“ акције. Ово је добро познат штетни „рецепт“ за пљачку иако постоје негативна мишљења стручне јавности, па и надлежних тијела Инвестиоционо-развојне банке РС за овакве одлуке.

*Ова штетна одлука је објављена у Службеном гласнику Републике Српске број 20 од 18.03.2016.године.