http://pdp.rs.ba/afera-105-haos-u-oporezivanu-preko-le-a-p/

 

Партија демократског прогреса очекује од свих надлежних институција Републике Српске да узму у разматрање сљедећу аферу и трошење народног новца заснованог на озбиљним тврдњама и чињеницама којима је учињена огромна штета по интерес Републике Српске. Очекујемо и да се преиспита одговорност лица која су произвела такво штетно дејство као резултат противуставног, незаконитог, коруптивног, нерационалног, неодговорног и непотистичког понашања.

Афера “105“
„Хаос у опорезивању пољопривредника“

У примјени Закона о доприносима, када је у питању наплата доприноса за регистрована породична пољопривредна газдинства, на терену је хаос, нема обавјештавања пољопривредника, а морају да плаћају доприносе. Примјена је тешко остварива јер људи једноставно немају новца, а Министарство пољопривреде РС не измирује обавезе према њима, тачније – не уплаћује им подстицаје.

У односу на прошли Закон о доприносима, најважније промјене односе се на то да ће незапослени пољопривредни произвођач, носилац комерцијалног газдинства, плаћати 122 КМ доприноса за ПИО и здравствено осигурање, а носилац некомерцијалног 32 КМ. Смањено је издвајање за здравствено осигурање са 48 КМ на 32 КМ.

Међутим, неће бити осигурани и остали чланови домаћинства, већ ће носиоци за све чланови газдинства и раднике, ако их имају пољопривредници на свом  имању, плаћати око 220 КМ мјесечно, исто као што плаћају предузетници. То је страховито оптерећење за пољопривреднике нарочито јер касне подстицаји и немају новца за то. Оно што је најгоре, морају да уплате, ретроактивно, доприносе за цијелу 2015. годину, а измјене Закона о доприносима почеле су да важе 16.12.2015. године (Сл.гласник РС 103/15).

Иако је почео да важи крајем 2015. Године, ружно је и безобразно што траже ретроактивно, а људе уопште нису обавијестили о томе.

Носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства који су запослени и осигурани по другом основу плаћаће 2% на име здравственог и 2% на име доприноса за ПИО, а запослени који су носиоци некомерцијалног газдинства плаћаће 1% на име здравственог осигирања. Обрачун се врши на бруто лична примања (плате), а за пензије, на исплаћени износ.

“Обавезе пензионера, носиоца комерцијалног газдинства, су 2%од пензије за здравствено осигурање, а обавезе пензионера, носиоца некомерцијалног газдинства, 1% од пензије за здравствено осигурање.”

Ово је све превише и не зна се да ли ће запослени који је носилац газдинства, комерцијалног, имати већу пензију кад оствари право на њу, због тога што ће уплаћивати дупле доприносе и зашто пензионери морају да уплаћују постотак од пензије за здравствено кад су цијели радни вијек уплаћивали тај допринос. Како им се то враћа и остала многа питања остају потпуно нејасна.

ПДП поставља следећа питања Влади Републике Српске и Пореској управи Републике Српске, везано за обавезе носиоца регистрованих (породична пољопривредна газдинства):

1.Носиоци ППГ који су истовремено обавезно осигурани по основу личног примања имају обавезу да на име здравственог осигурања плаћају 2% и 2% на име доприноса за ПИО, док носилац некомерцијалног плаћа 1% на име здравственог осигурања. Да ли овај износ обрачунавају и плаћају на бруто или нето примање?

Обрачун се врши на бруто лична примања (плате), а за пензије на исплаћени износ.

2.Које су обавезе пензионера по питању плаћања доприноса:

-Обавезе пензионера носиоца комерцијалног ППГ – 2% од пензије за здравствено осигурање.

-Обавезе пензионера носиоца некомерцијалног ППГ – 1% од пензије за здравствено осигурање

-Обавезе пензионера носиоца комерцијалног ППГ који нема навршених 65 година живота – 2% од пензије за здравствено осигурање.

3.Које су обавезе носиоца ППГ осигураних по неком другом основу (инвалиди, ратни војни инвалиди).

Као и за сва остала лица која имају лична примања (додатних 1% односно 2% зависно од типа комерцијалности газдинства).

 

4.Неизмирене обавезе из претходних година…процедура пријаве, евентуалне санкције, статус обавеза из 2014. и 2015. год.

За 2015. годину се све мора уплатити, а за претходни период не (2014, 2013,…), али на терену неће бити овјере здравствених књижица, јер Фонд ЗО поступа самовољно, без усаглашености са Пореском управом.

5.Који је поступак при запошљавању радника на Комерцијалном ППГ и колико износе обавезе на запосленог радника?

Као и за све остале предузетничке дјелатности, тј. у висини око 220 КМ мјесечно. Нема пријаве радника на фармама по повлаштеним условима као и носилац газдинства (122 КМ доприноса мјесечно).

6.Измјенама Закона о доприносима у чл. 9а дефинисане су стопе  за обвезнике породичних пољопривредних газдинстава  који су осигурани по другом основу –лична примања .

Питање – Шта се сматра личним  примањем носиоца породичног пољопривредног  газдинства (комерцијалног или некомерцијалног), шта је основица за примјену прописаних стопа доприноса?

Лично примање је доходак из радног односа (пензије, инвалиднине,..).

7.Шта је са носиоцима комерцијалних  породичних пољопривредних газдинстава који су старији од 50 година и који до 65 година старости неће имати уплаћених 15 година стажа?

Нису обвезници доприноса за ПИО, а јесу за здравствено осигурање, али могу плаћати допринос за ПИО и послије 65 година живота, уколико то желе јер им недостаје 1-2 године осигурања до повезаних 15 година.

8.Да ли за носиоце ППГ који су осигурани по другом основу на име здравственог осигурања и  доприноса за ПИО обрачун прописаних стопа врши на  на бруто или нето примања, и да ли се уплате врше за сваки мјесец или може квартално или годишње.

Обрачун се врши на бруто лична примања, пријављивање иде на годишњем нивоу до 31. марта, а уплате доприноса до 20. у мјесецу за претходни мјесец.

Повезане вијести: